fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Firmy telekomunikacyjne muszą zapewnić udogodnienia osobom niepełnosprawnym

123RF
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, mają pełny dostęp do jego treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Od 10 kwietnia 2016 r. strony internetowe dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych i udostępniane za ich pośrednictwem informacje muszą być dostosowane zgodnie z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 464) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

WCAG to standard, który określa standardy dostępności stron internetowych. Serwis przygotowany w standardzie WCAG 2.0 jest serwisem dostępnym, a dzięki temu lepszym – wygodniejszym w użyciu, lepiej wyszukiwanym, przyjaźniejszym głównie dla osób niepełnosprawnych.

W strukturze WCAG 2.0 wyróżnia się 4 główne zasady, są to:

Postrzegalność – każda informacja powinna dać się dostrzec – informacje i komponenty interfejsu użytkownika muszą być mu przedstawione w sposób dostępny dla ich zmysłów. Funkcjonalność – możliwość korzystania ze wszystkich funkcji – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. Zrozumiałość – każda informacja powinna być zrozumiała– informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe. Rzetelność – każda informacja powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi standardami – treść musi być solidnie opublikowana, tak, aby mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowanie użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Na potrzeby WCAG przyjęto trzy poziomy dostępności:

Poziom A (podstawowy) – musi być spełniony, aby większość użytkowników mogła korzystać z serwisu internetowego. Poziom AA (rozszerzony) – powinien być spełniony, aby większość użytkowników mogła swobodnie korzystać z serwisu internetowego. Poziom AAA (pełny) – może być spełniony, jeżeli chcemy, by wszyscy użytkownicy mogli z serwisu korzystać w sposób komfortowy. Zapewnienie zgodności z WCAG 2.0 na najniższym poziomie A oznacza spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu dla tego poziomu. Dopiero potem można badać zgodność na poziomie rozszerzonym (AA), a po spełnieniu w nim wszystkich oczekiwań – poziomu najwyższego.

Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych zobowiązani są dostosować swoje strony internetowe i udostępniane za ich pośrednictwem informacje do wymagań WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

W styczniu 2016 roku Prezes UKE przedstawił ocenę stanu realizacji przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, obligatoryjnych do wdrożenia na koniec 2015 roku, z którego wynika, że przedsiębiorcy zapewniają udogodnienia wymagane rozporządzeniem.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne badanie.

Prezes UKE zachęca przedsiębiorców, aby kształtowali swoje oferty w taki sposób, by nie zabrakło w nich rozwiązań dedykowanych bezpośrednio osobom niepełnosprawnym, co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, a zarazem społecznemu, tych osób. W ramach Programu certyfikacji usług telekomunikacyjnych, realizowanego w celu wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia użytkownikom, w tym również użytkownikom niepełnosprawnym, maksymalnie najlepszej ochrony, wprowadził nową kategorię – Certyfikat „Przyjaźni Niepełnosprawnym".

Baza wiedzy o dostępności, zwierająca materiały, które mają pomóc zrozumieć to zagadnienie oraz dostosować i prowadzić dostępny serwis internetowy opublikowana została są na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami dostępności przedstawionymi w filmie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA