Tag: Konsumenci

dr Anna Wilińska-Zelek: Influencer nie zawsze radzi od serca

Konsument musi wiedzieć, kiedy ma do czynienia z treściami reklamowymi – mówi dr Anna Wilińska-Zelek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która brała udział w pracach nad rekomendacjami UOKiK.

TSUE: Nieuczciwy kredytodawca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.

Nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego – jakie konsekwencje?

Kształtowanie komunikacji dotyczącej produktu jest procesem wymagającym dużej ostrożności. Omyłki w oznakowaniu mogą skutkować uznaniem, że etykieta wprowadza w błąd lub nawet, że środek spożywczy został zafałszowany.

PZU Życie ponownie rozpatrzy roszczenia posiadaczy polis. Także już wygasłych

Osoby ubezpieczone w PZU Życie, które bezskutecznie występowały z wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, powinny zrobić to jeszcze raz. Nawet wtedy, gdy ich polisa już wygasła.

TSUE: przedsiębiorca zapłaci za prowokowanie procesu z konsumentem

Przedsiębiorca, który w złej wierze ignoruje wezwania konsumenta, przez co zmusza go do wytoczenia powództwa, może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego, nawet jeśli ostatecznie spór został rozwiązany na drodze pozasądowej.

TSUE przeciw gromadzeniu danych o abonentach i internautach

Unijne prawo nie pozwala na uogólnione i niezróżnicowane gromadzenie danych o ruchu i lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych oraz internetu - przypomniał Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Turystyka w pandemii. Kiedy obniżka ceny? Czy zawsze trzeba zwracać pieniądze?

Organizatorów imprez turystycznych, którzy nie mogą dotrzymać warunków umowy z klientem, pandemia nie zwalnia z obowiązku obniżki ceny lub - jeśli impreza zostanie odwołana - zwrotu wpłaconych pieniędzy. Chyba że wykażą istnienie wyjątkowych trudności.

UOKiK postawił zarzuty spółce, którą zachwalał Mateusz Morawiecki

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko spółkom Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju oraz Selfmaker Technology z Łodzi i jej prezesowi. Dwa lata temu łódzkie biuro firmy odwiedził premier Mateusz Morawiecki, gdzie zachwalał kreatywność jej prezesa Marka Wieteski.

Opóźnione loty największą zmorą podróżnych

Przybywa turystów niezadowolonych z wakacyjnego wyjazdu. Najczęściej narzekają na połączenia lotnicze i niezgodne z umową noclegi.

Bank narzucił kurs franka, Ziobro stanął w obronie frankowiczów

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Jego zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnych zasad i praw człowieka oraz rażącego naruszenia prawa.