Tag: Reklamacja Towarów i Usług

Powiązane

Konsumenci

Sąd: ryzyko usterki w samolocie nie obciąża pasażerów

Niskie ciśnienie w jednym z kół maszyny i wyczerpanie dopuszczalnego czasu pracy załogi nie jest nadzwyczajną okolicznością, która uzasadnia odmowę wypłaty odszkodowania za opóźniony lot.

Opóźnione loty największą zmorą podróżnych

Przybywa turystów niezadowolonych z wakacyjnego wyjazdu. Najczęściej narzekają na połączenia lotnicze i niezgodne z umową noclegi.

Nadwrażliwy turysta bez zadośćuczynienia za zmarnowany urlop

Po wniesieniu roszczeń za zmarnowany urlop ocena, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, nie może być dokonywana według indywidualnej wrażliwości.

Anna Kędzierawska, Justyna Nawrot: Hotel był za daleko od morza

Turysta zawsze może odstąpić od umowy. Ale nie bez kosztów.

Nie masz prądu? Staraj się o bonifikatę lub odszkodowanie

Dostawcy energii muszą poinformować o przerwach w jej dostawie. Ci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, muszą się liczyć z karami, jakie może nałożyć prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Odszkodowanie także za przyspieszony lot

Wystarczy, że samolot wystartuje godzinę przed planowanym czasem, by potraktować lot tak samo, jak gdyby się spóźnił.

Rezydent - wakacyjny opiekun, który przyjmie nasze skargi

Ma zorganizować transfery podróżnych do hoteli, poinformować ich o wycieczkach fakultatywnych, a jeśli trzeba – przyjąć od nich skargi.

Biuro podróży nie zawsze zapłaci za zmarnowany urlop

Jeśli trurysta nie zgłosi zastrzeżeń do jakości usług jeszcze podczas wycieczki, może mieć problemy ze skuteczną reklamacją po powrocie.

Do 600 euro odszkodowania dla spóźnionego pasażera

Sprzedając bilet, linie lotnicze biorą na siebie odpowiedzialność za punktualne dostarczenie pasażerów do celu. Tylko wyjątkowo nie zapłacą odszkodowania.

Nie za każde opóźnienie przysługuje odszkodowanie

Jeśli samolot miał kolizję z ptakiem, nie będzie przysługiwało odszkodowanie za opóźnienie. Nawet gdy pasażerowie długo poczekają na przegląd samolotu.