Tag: Upadłość Konsumencka

Powiązane

Konsumenci

Kuś: Rząd musi znaleźć pieniądze na programy pomocowe

To dobry mechanizm ale jak to w każdym mechanizmie, diabeł tkwi w szczegółach – mówił Grzegorz Kuś, dyrektor w PwC o tymczasowych kryzysowych ramach prawnych przyjętych przez Komisję Europejską, które dają państwom członkowskim możliwość przyznawania pomocy dla firm, które ucierpią w wyniku wojny w Ukrainie.

Upadłość konsumencka uwolni od długu wobec ZUS

Były przedsiębiorca, wobec którego sąd orzekł upadłość konsumencką, może wnioskować o umorzenie zaległych składek.

Marek Domagalski: Upadłość konsumencka – droga do oddłużenia

Sądy kojarzone są z dochodzeniem sprawiedliwości, np. odszkodowania, lub z obroną przed takimi roszczeniami, zwłaszcza niezasadnymi. Drogą do ograniczenia lub w ogólne uwolnienia się od długów jest dla zwykłych ludzi, a w pewnych wypadkach przedsiębiorców (po zakończeniu działalności), upadłość konsumencka.

Cezary Zalewski: Skokowy wzrost liczby upadłości konsumenckich

Restrukturyzacje i upadłości przynoszą pozytywne efekty, ale ani przedsiębiorcy, ani konsumenci nie mogą zaszczepić się przeciw popadnięciu w tarapaty finansowe – wskazuje sędzia Cezary Zalewski, wieloletni szef warszawskiego sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka: Oddłużenie jest priorytetowe

Upadłość konsumenta to przede wszystkim umorzenie długów. A dopiero jeśli to jest możliwe, zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość konsumencka – plan spłaty wierzycieli

Obecnie każda niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka po nowelizacji Prawa upadłościowego – pytania i odpowiedzi

Po nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób składa wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ilu dłużników – tyle pytań, ile stanów faktycznych – tyle odpowiedzi. Poniżej jedynie część wątpliwości zadłużonych konsumentów.

Teresa Siudem: Coraz więcej upadłości konsumenckich

W 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do ok. 13 tys. osób, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Skąd ten nagły wzrost?

Łatwiej ogłosić upadłość, ale trudniej uzyskać oddłużenie

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć teraz każdy, kto jest niewypłacalny, a więc nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy.

Kancelaria KKLW stworzyła pierwszego w Polsce Chatbota dotyczącego upadłości konsumenckiej

Czas pandemii COVID-19 to z jednej strony czas, gdzie osobom poszukującym porady prawnej trudno spotkać się z prawnikiem osobiście, a jednocześnie jest to czas kryzysu gospodarczego, który powoduje, że wielu małych przedsiębiorców oraz konsumentów zastanawia się, na ile poważne są ich kłopoty finansowe. Prawdopodobnie dla pewnej części jedynym racjonalnym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości.