Tag: Upadłość Konsumencka

Powiązane

Konsumenci

Upadłość – uprawnienie czy kara?

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest z jednej strony obowiązkiem, ale i uprawnieniem, dzięki któremu dłużnik czy osoba reprezentująca jego interesy może uniknąć odpowiedzialności za długi swoje czy reprezentowanego podmiotu.

Kuś: Rząd musi znaleźć pieniądze na programy pomocowe

To dobry mechanizm ale jak to w każdym mechanizmie, diabeł tkwi w szczegółach – mówił Grzegorz Kuś, dyrektor w PwC o tymczasowych kryzysowych ramach prawnych przyjętych przez Komisję Europejską, które dają państwom członkowskim możliwość przyznawania pomocy dla firm, które ucierpią w wyniku wojny w Ukrainie.

Upadłość konsumencka uwolni od długu wobec ZUS

Były przedsiębiorca, wobec którego sąd orzekł upadłość konsumencką, może wnioskować o umorzenie zaległych składek.

Marek Domagalski: Upadłość konsumencka – droga do oddłużenia

Sądy kojarzone są z dochodzeniem sprawiedliwości, np. odszkodowania, lub z obroną przed takimi roszczeniami, zwłaszcza niezasadnymi. Drogą do ograniczenia lub w ogólne uwolnienia się od długów jest dla zwykłych ludzi, a w pewnych wypadkach przedsiębiorców (po zakończeniu działalności), upadłość konsumencka.

Cezary Zalewski: Skokowy wzrost liczby upadłości konsumenckich

Restrukturyzacje i upadłości przynoszą pozytywne efekty, ale ani przedsiębiorcy, ani konsumenci nie mogą zaszczepić się przeciw popadnięciu w tarapaty finansowe – wskazuje sędzia Cezary Zalewski, wieloletni szef warszawskiego sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka: Oddłużenie jest priorytetowe

Upadłość konsumenta to przede wszystkim umorzenie długów. A dopiero jeśli to jest możliwe, zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość konsumencka – plan spłaty wierzycieli

Obecnie każda niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka po nowelizacji Prawa upadłościowego – pytania i odpowiedzi

Po nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób składa wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ilu dłużników – tyle pytań, ile stanów faktycznych – tyle odpowiedzi. Poniżej jedynie część wątpliwości zadłużonych konsumentów.

Teresa Siudem: Coraz więcej upadłości konsumenckich

W 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do ok. 13 tys. osób, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Skąd ten nagły wzrost?

Łatwiej ogłosić upadłość, ale trudniej uzyskać oddłużenie

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć teraz każdy, kto jest niewypłacalny, a więc nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy.