Tag: Umowy

Artur Nowak-Far: Regulacja franczyzy - tak, ale diabeł tkwi w szczegółach

Rząd chce ograniczyć możliwość nadużywania słabszej pozycji franczyzobiorców w relacjach z franczyzodawcami. W ramach tej samej inicjatywy można by również wyeliminować inne patologie rynkowe.

TSUE konsekwentny w sprawie wynagrodzenia bezumownego

Umowa ma być nieważna z powodu nieuczciwego określania ceny, nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia – komentuje wyrok TSUE dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Umowa z influencerem – jakich postanowień nie wolno pominąć

Kampanie reklamowe z udziałem influencerów stały się w ostatnich latach popularnym środkiem komunikacji marek z klientami. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera kwestia konstrukcji umów zawieranych pomiędzy znaną osobowością internetową a przedsiębiorcą.

Czy to jest czas na waloryzację umów

Kodeksowe rozwiązania pozwalające na ograniczanie rażącej straty w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych nie sprawdzają sięw praktyce, zwłaszcza ze względu na konieczność wszczęcia długotrwałych postępowań przed sądem.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

W toku prowadzonej działalności gospodarczej często pojawia się impas decyzyjny pomiędzy wspólnikami dotyczący sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, dalszego kierunku jej rozwoju oraz strategii przyjmowanej w celu optymalizacji biznesu. Na takie sytuacje trzeba się wcześniej przygotować.

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Działania zamawiającego nie mogą prowadzić do przerzucenia na wykonawców zbyt dużych ryzyk i odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu. W idealnym świecie zamawiający opisywałby dokładnie szczegóły realizacji przyszłej umowy, wykonawca zaś identyfikowałby je i wyceniał w ofercie.

Nowe standardowe klauzule umowne – ostatni dzwonek

W wielu spółkach trwa gorączkowy przegląd procesów biznesowych i identyfikacja transferów danych osobowych. Ważne są bowiem podstawy, na jakich taki transfer jest dokonywany.

Wojciech Ostaszewski: A po pracy odpoczynek. Dla wszystkich

Brak regulacji o czasie odpoczynku dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest zaniechaniem ustawodawczym.

Jak płacić za opóźnienia w dostawach. TSUE odpowiedział polskiemu sądowi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni przepisów dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i wyjaśnił, czy pojęcie transakcji handlowej jest tożsame z pojęciem umowy.

Umowa może być fakturą VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie możliwości uznania za fakturę umowy zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury.