Tag:

Umowy

Nie ma ofert bezterminowych

W interesie oferenta jest wskazanie terminu, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi oblata. Jednak nawet gdy go nie wskaże, nie oznacza to, że jego propozycja będzie aktualna bezterminowo.

Czy zadatek może być równy całości ceny za usługę? Jest wyrok sądu

Choć relacja między wysokością zadatku a wartością przedmiotu świadczenia umownego jest pozostawiona do uzgodnienia przez strony, to nie może być kwota całkowicie dowolna.

Zadatek nie może być równy całości ceny za usługę

Hotelarz nie zatrzyma całej kwoty za pobyt, traktując ją jako zadatek.

Kontrakty: zarządzanie ryzykiem sporu

Odpowiednie ukształtowanie treści umowy pozwoli na uniknięcie długotrwałego postępowania sądowego lub ograniczy proces do szybkiego potwierdzenia praw strony.

Forma pisemna niejedno ma imię

Umowy międzynarodowe – na co zwrócić uwagę?

Zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności kontrahenta

Zapewnia odszkodowanie, które w razie braku płatności za towary czy usługi pokrywa 80–90 proc. straty. Dzięki temu firma może utrzymać płynność oraz np. wypełnić swoje zobowiązania podatkowe. Tak działa ubezpieczenie należności.

Producenci nadal muszą się borykać z mocno wydłużonymi terminami dostaw

Problemy z łańcuchami dostaw wciąż występują, choć na inną skalę niż w 2020 r. Skutki tego odczuwają m.in. wytwórcy elektroniki oraz sektor medyczny.

Długotrwałe umowy o usługi to nie tylko umowy budowlane

Kontrakty dotyczące usług o okresie realizacji dłuższym niż pół roku są regulowane dedykowanymi przepisami rachunkowymi umożliwiającymi m.in. wcześniejsze rozpoznanie przychodu i zysków, a ich typowym przykładem są umowy budowlane. Regulacje te jednak można, a w wielu przypadkach należy stosować do znacznie szerszego katalogu umów.

Autoserwis nie zapłaci za cudzy pojazd odstawiony na parking

Właściciel warsztatu samochodowego nie jest właścicielem nieodebranego stamtąd auta, jeśli nie wyraża chęci jego posiadania.

Zawarcie umowy przyrzeczonej warto dobrze zabezpieczyć

W przypadku braku oznaczenia terminu w umowie przedwstępnej obowiązują zasady zawarte w kodeksie cywilnym, które mogą przysporzyć trudności w późniejszych ustaleniach między stronami.