fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pieniądze na inwestycje w sektorze małych i średnich firm

123RF
Nawet pięć milionów złotych dotacji może otrzymać przedsiębiorca, który zainwestuje w rozwój firmy, oparty na wprowadzaniu w życie własnych lub zakupionych na rynku wyników badań i prac rozwojowych.

Blisko 40 mln zł przeznaczył zarząd województwa lubuskiego na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich konsorcjów. Pieniądze te mają posłużyć do sfinansowania różnego rodzaju wydatków inwestycyjnych związanych przykładowo z zakupem i montażem nowych lub dodatkowych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, technologicznych, czy też instalacją oprogramowania. Chodzi bowiem o stworzenie firmom możliwości rozpoczęcia produkcji nowych lub zmodernizowanych produktów (towarów, usług).

Aby firma mogła wdrażać nowe rozwiązania, musi posiadać do tego odpowiednią wiedzę. Drogą do niej mogą być badania przemysłowe i prace rozwojowe. Te pierwsze wiążą się ze zdobywaniem zupełnie nowych doświadczeń, których zwieńczeniem może być zupełnie nowy produkt lub technologia, te drugie raczej z rozwojem już istniejących wyrobów poprzez dodawanie im dodatkowych funkcji, poprawę parametrów użytkowych, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko itp. I właśnie posiadanie obiecujących wyników prac badawczo-rozwojowych jest punktem wyjścia do ubiegania się o bezzwrotną dotację.

Oferta skierowana przez zarząd województwa do przedsiębiorców powinna więc w szczególności zainteresować tych, którzy w ostatnim czasie prowadzili projekty rozwojowe, korzystając być może z funduszy unijnych na ich sfinansowanie, a teraz szykują się do wdrożenia ich wyników. Jednak nie wyklucza to z udziału w konkursie także tych firm, które nie prowadziły samodzielnie projektów typu B+R. Wdrażać można bowiem także nabyte na rynku wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Tak w każdym razie wynika z regulaminu konkursu, który przewiduje dofinansowanie dla wdrożeń rozumianych jako:

- wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez przedsiębiorcę ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych);

- wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem (usługą/technologią) opracowanym lub zakupionym w działaniu 1.1 „Badania i innowacje";

- wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań i prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali" lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej albo projekty realizowane w ramach regionalnego bonu na innowacje.

Przy tym dopuszczalne są następujące kategorie inwestycji:

- ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach;

- wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MSP;

- rozwój działalności MSP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out);

- wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MSP);

- usługi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Maksymalny poziom dofinansowania został ustalony na poziomie 55 proc. dla mikro i małych firm oraz 45 proc. dla średniej wielkości przedsiębiorstw. Jeżeli zastosowanie miałaby znaleźć tzw. pomoc de minimis, wówczas – bez względu na wielkość przedsiębiorstwa – intensywność wsparcia może sięgać 85 proc. Górna granica kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln zł. Projektów o większej wartości (uwzględniając wydatki kwalifikowane) nie wolno zgłaszać.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 21 stycznia do 11 lutego. Aplikacje można składać w punktach przyjęć wniosków, tj.: w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego, w Departamencie Programów Regionalnych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (punkt przyjęć wniosków w holu na parterze) lub w: wydziale zamiejscowym urzędu marszałkowskiego województwa lubuskiego, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat).

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, organizowanego w zakresie działania 1.5.1 „Rozwój sektora MSP – wsparcie dotacyjne" regionalnego programu województwa lubuskiego, to lipiec b.r. Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

—mgk

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA