fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 19 maja 2017 r. (poz. 982-990)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 maja 2017 r. (poz. 982) zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój 2014–2020"; wejdzie w życie 3 czerwca

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 maja 2017 r. (poz. 983) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; obowiązuje od 20 maja

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 kwietnia 2017 r. (poz. 984) w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obowiązuje od 20 maja

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 2017 r. (poz. 985) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 2017 r. (poz. 986) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 maja 2017 r. (poz. 987) w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademia Świętego Mikołaja; wejdzie w życie 3 czerwca

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 maja 2017 r. (poz. 988) zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb; wejdzie w życie 3 czerwca

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 maja 2017 r. (poz. 989) w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych; obowiązuje od 20 maja

- ustawa z 7 kwietnia 2017 r. (poz. 990) o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście– Szczecin do głębokości 12,5 metra; wejdzie w życie 3 czerwca

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA