Wojewoda pomorski zakwestionował jeden z zapisów uchwały Rady Miejskiej w Kępicach, określających warunki, które łącznie muszą spełniać osoby pełnoletnie, by móc wynająć lokal mieszkalny od gminy. Chodzi o punkt wskazujący, że muszą to być osoby, które w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku o przydział mieszkania nie wyzbyły się mieszkania własnościowego lub spółdzielczego albo zrezygnowały z najmu mieszkania z zasobu gminy. Wojewoda uznał, że postanowienie to wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego.