Skuteczne zabezpieczenie danych medycznych służy ochronie zarówno interesu prywatnego, jak i publicznego. Realizacja pierwszego z nich odbywa się przede wszystkim poprzez przepisy stojące na straży prawa do prywatności oraz tajemnicy medycznej. Dane medyczne, obejmując informacje dotyczące stanu zdrowia i wykonanych procedur medycznych, dotykają sfery prywatności, a nawet intymności pacjenta.

Wskazane wartości mają tak wysoką rangę, że ich pogwałcenie uruchamia wielopłaszczyznową ochronę prawną. Dyskrecja medyczna jest chroniona również przepisami prawa karnego materialnego.