Piotr Kosmaty

Czy wolno dać dziecku klapsa?

Rodzic, który będzie powoływał się na nieświadomość, że fizyczne skarcenie dziecka jest niezgodne z obowiązującym prawem, nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Różne drogi wyrównywania krzywd

Przedmiotem ochrony art. 244c k.k. jest respektowanie rozstrzygnięć sądu nakładającego obowiązki związane z orzeczonym wobec sprawcy środkiem kompensacyjnym.

Wątpliwy dowód z Pegasusa

W polskim prawie nie ma przepisów, które dopuszczałyby wykorzystywanie programów działających jak Pegasus.

Naruszenie nietykalności cielesnej

Respektowanie prawa nietykalności cielesnej jest przejawem szacunku dla drugiego człowieka, gdyż każdy ma prawo oczekiwać, że nie będzie dotykany przez inne osoby wbrew swej woli.

Inwigilacja kontrolowana

Mechanizm podległości jedynie względem parlamentu może zapewnić najwyższy stopień niezależności organu ds. kontroli nad działalnością służb.

Biegły musi być powściągliwy i wyważony

Do zadań biegłego należy określenie stanu zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego i  prawdopodobieństwa popełnienia przez niego kolejnego czynu zabronionego.

Przygotowanie zabójstwa

To najwcześniejsze stadium spełnienia zamiaru przestępnego, które może powodować odpowiedzialność karną.

Wszystkie oblicza szpiegostwa

Wysokie zagrożenie konfliktami zbrojnymi oraz agresywnymi działaniami niemilitarnymi nasila aktywność szpiegowską obcych wywiadów.

Pedofil bez przedawnienia

Mając na względzie dobro małoletnich dotkniętych koszmarem pedofilii, ustawodawca znacznie zmodyfikował przepisy o przedawnieniu karalności oraz wykonaniu kary.

Wolność komunikowania się

Ochrona konstytucyjna obejmuje nie tylko treść wiadomości, ale także wszystkie okoliczności procesu porozumiewania się.