Piotr Kosmaty

Kosmaty: Sztuka budowania pozytywnego wizerunku prokuratury

Nie ulega wątpliwości, że wizerunek prokuratury kształtowany jest przede wszystkim przez środki społecznego przekazu.

Zmuszanie do małżeństwa jest przestępstwem

Wprowadzenie nowych przestępstw takich jak zmuszanie do małżeństwa wzmacnia system ochrony ofiar przemocy domowej.

Funkcjonariusze chronieni przed napaścią

Przepisy chronią życie i zdrowie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej.

Prawo karne wojskowe

W obecnym kodeksie karnym spełniona została idea silnej integracji zasad odpowiedzialności karnej żołnierzy i nieżołnierzy. Efektem jest brak osobnego kodeksu karnego wojskowego.

Od 1 października prokurator będzie mógł więcej

1 października 2023 r. prokurator stanie w obliczu istotnych zmian w zakresie przepisów regulujących instytucję przedawnienia karalności (art. 101 kodeksu karnego). Przestępcę będzie można ścigać aż 40 lat, a czasem nawet bezterminowo.

Przestępstwa przeciwko referendum

Prawidłowe przeprowadzenie głosowania wymaga odpowiedniego instrumentarium prawnego.

W lustrze zmiennych realiów

Nowelizacja wprowadza wiele zmian do działalności oskarżyciela publicznego.

Turniej wiedzy kryminalistycznej

Udział w finale turnieju znakomicie wróży karierze zawodowej aplikantów.

Dokumentacja medyczna jako dowód w procesie karnym

Odpowiednio prowadzona, może uwolnić oskarżonego od odpowiedzialności karnej.

Piotr Kosmaty: W obronie wolności obywateli

Są prawnokarne środki służące zapobieganiu brutalizacji życia politycznego.