Piotr Kosmaty

Piotr Kosmaty: Mała kradzież, wielkie skutki

Infrastrukturę techniczną kraju chroni prawo karne ze względu na dotkliwe skutki społczne.

Piotr Kosmaty: Narażenie na ciężką chorobę surowo karane

Sprawca musi mieć świadomość, że jest osobą zakażoną jedną z wymienionych w przepisie chorób.

Piotr Kosmaty: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie

Brak jest prawnych przeszkód do stosowania przepisów przeciwdziałających fałszowaniu tradycyjnej papierowej dokumentacji medycznej do elektronicznej dokumentacji medycznej

Piotr Kosmaty: Zbrodnia zamachu na majestat Rzeczypospolitej

Zamach na osobę sprawującą urząd prezydenta może być początkiem destabilizacji kraju.

Piotr Kosmaty: Przestępstwo powyżej skali

Użycie środka masowej zagłady jest zbrodnią wojenną.

Piotr Kosmaty: Przestępstwo korupcji wyborczej

Obietnica korzyści za głosowanie w określony sposób różni się od deklaracji wyborczej.

Piotr Kosmaty: Istota ludzka nie może być przedmiotem transakcji

Niewolnictwo, zakazane we wszystkich krajach świata, praktykowane jest wszędzie.

Piotr Kosmaty: Prawnokarna ochrona pracownika

Jest ustalony minimalny standard, jaki musi spełniać każdy stosunek pracy.

Piotr Kosmaty: Czy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury kształci prokuratora przyszłości?

Przestępcy nie znają granic, więc prokuratorzy wszystkich krajów muszą współpracować.

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Sprawcą przestępstwa uprowadzenia nie mogą być te osoby, na których ciąży obowiązek opieki.