Polacy od kilku lat są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów na świecie1), a temat roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych staje się coraz bardziej popularny.

Potwierdzeniem tego jest analiza ewidencji spraw z zakresu prawa pracy prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynika z niej, że spory sądowe dotyczące godzin nadliczbowych są jednymi z najliczniej wpływających spraw do sądów pracy. Szczególny wzrost tego rodzaju sporów można zaobserwować na przestrzeni dwóch ostatnich lat, gdzie w 2018 r. do sądów rejonowych wpłynęło łącznie o ponad 500 spraw więcej niż w 2017 r., a tylko w I półroczu 2019 r. wpłynęło praktycznie tyle samo spraw co przez cały 2017 r.2)