Emilia Kalecka

Wpis na listę sankcyjną blokuje wypłatę pensji

Pracodawcę obowiązuje zakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, którego zatrudnił po wpisaniu na listę sankcyjną. Sam fakt wpisu nie może być jednak podstawą rozwiązania umowy z taką osobą.

Ukraińcy nie powinni wyjeżdżać z Polski na zagraniczne wakacje

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli 90 dniowy limit (liczony w okresie 180 dni) na poruszanie się po strefie Schengen, mogą mieć problem z powrotem do Polski z zagranicznych wakacji.

Restrykcje podróżnicze wobec obywateli Ukrainy

Z upływem 90 dni wojny w Ukrainie cudzoziemcy utracili uprawnienia wynikające z zasad ruchu bezwizowego. Oznacza to m.in., iż pracodawcy nie mogą delegować ich do innych krajów strefy Schengen.

Ochrona sygnalistów wciąż bez wytycznych

Zostały dwa tygodnie na wdrożenie firmowych regulacji rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa. Nadal brakuje jednak polskich przepisów, a przyjęte założenia wzbudzają wątpliwości.

Choroba już nie zablokuje rozstania na lata

Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego spowodują, że pracownicy nie będą mogli w nieskończoność przebywać na zwolnieniu lekarskim, aby uniknąć rozwiązania umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem - czy jest skuteczne

Zwolnienie pracownika za pośrednictwem skrzynki elektronicznej jest ważne, ale bez złożenia kwalifikowanego podpisu nadal wadliwe.

Kiedy pracownik traci prawo do wynagrodzenia

Jeżeli pracownik nie zachowuje firmowej procedury regulującej pracę w godzinach nadliczbowych, może utracić prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Wynagrodzenie na zleceniu: prowizja albo stawka za godzinę

Przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się wyłącznie do takiego zleceniobiorcy, który dostaje prowizję za pracę, o której miejscu i czasie wykonania sam decyduje.

Zatrudnienie lekarza lepsze na umowę o pracę czy na umowę cywilnoprawną

Dla placówki medycznej atrakcyjne jest zatrudnianie lekarzy na umowach cywilnoprawnych. Choć płacą im więcej, nie muszą dawać urlopu ani pilnować czasu pracy.

Nadgodziny: każdy pracodawca może zobowiązać do pracy po godzinach

Pracodawca ma prawo zobowiązać zatrudnionych do wykonywania pracy ponad ustalony wymiar tylko w szczególnych okolicznościach. Chodzi o sytuacje wyjątkowe, niecodzienne, których nie można było przewidzieć.