Mediatorzy coraz częściej zastępują sądy pracy

Postępowanie polubowne jest znacznie szybsze niż tradycyjny proces, zwłaszcza w dużych miastach. Trzeba się jednak liczyć z wyższymi kosztami.

Aktualizacja: 25.06.2016 07:12 Publikacja: 24.06.2016 18:43

Mediatorzy coraz częściej zastępują sądy pracy

Foto: 123RF

Warszawskie sądy pracy coraz chętniej wysyłają mediatorom trafiające do nich pozwy. Wykorzystują do tego obowiązujące od początku tego roku nowe przepisy procedury cywilnej, które większy nacisk kładą na polubowne załatwianie sporów sądowych. Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania sądy powszechne mają wręcz obowiązek nakłaniania strony sporu do podjęcia mediacji.

Odciążąją wokandy

– W sprawach z prawa pracy już wcześniej procesy często kończyły się przed czasem, po zawarciu przez strony ugody, jest tu więc sporo miejsca na mediacje – mówi Dawid Zdebiak z kancelarii Gujski Zdebiak. Jego zdaniem taka możliwość nie powinna jednak służyć do odciążania wokandy w sądach pracy. – O ile taka mediacja może sprawdzić się w sprawach stosunkowo prostych, np. dotyczących niezgodnego z prawem wypowiedzenia, gdzie podstawą rozstania z zatrudnionym była negatywna ocena jego pracy, o tyle zupełnie inny ciężar gatunkowy mają sprawy dotyczące np. stosowania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia czy sprawy z ciężkimi zarzutami sprzeniewierzenia majątku spółki przez pracownika – dodaje Zdebiak.

Procedura przewiduje, że zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą sprzeciwić się rozpatrzeniu sprawy w nowym trybie, ale dzieje się tak rzadko. Na taki tryb rozpatrzenia sprawy nie zgadzają się zazwyczaj duże korporacje, szczególnie banki, a także administracja publiczna.

Szybciej, ale i drożej

Zasadniczym atutem mediacji jest to, że spór w tym trybie jest zazwyczaj załatwiany przez mediatorów w ciągu 30 dni. Taki termin jest nieosiągalny w sądach pracy rozpatrujących spory w dużych miastach. Przykładowo w Warszawie na załatwienie sprawy dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę można czekać nawet i dwa lata.

Załatwienie sporu w trybie mediacji jest jednak droższe niż większość procesów toczących się w sądach pracy. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł, koszty sądowe wynoszą 30 zł. W mediacji opłata wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł.

Jeśli więc pracownik dochodzi odszkodowania w wysokości 10 tys. zł, mediacja będzie kosztowała 100 zł. Mediator może doliczyć do tej kwoty 50 zł za wynajęcie sali i kolejne 50 zł kosztów administracyjnych. Strony dzielą się tymi opłatami po połowie.

Opinia dla „Rz"

Anita Kochanowska-Cydzik , mediator

W czasie mediacji dotyczących roszczeń pracowników często nie chodzi nawet o pieniądze z odszkodowania np. za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, raczej o zadośćuczynienie od pracodawcy za atmosferę, w jakiej do tego doszło. Ostatecznie w ugodzie często okazuje się, że pracownicy godzą się na większe ustępstwa niż pracodawcy. W taki ugodowy sposób udaje się nam załatwić 60–70 proc. trafiających do nas spraw. Myślę, że szybkość takiego postępowania rekompensuje konieczność zapłacenia za mediacje. Poza tym nie spotkałam się z przypadkiem, aby pracownik żałował kilkuset złotych za to, że ma sprawę załatwioną mniej więcej w ciągu 30 dni, i nie musi czekać latami na wyrok sądu powszechnego.

Warszawskie sądy pracy coraz chętniej wysyłają mediatorom trafiające do nich pozwy. Wykorzystują do tego obowiązujące od początku tego roku nowe przepisy procedury cywilnej, które większy nacisk kładą na polubowne załatwianie sporów sądowych. Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania sądy powszechne mają wręcz obowiązek nakłaniania strony sporu do podjęcia mediacji.

Odciążąją wokandy

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości