Tag: Pracownik i Pracodawca w Sądzie

Powiązane

Kadry

Odwetowe potrącenia z pensji mogą się zemścić

Jeżeli pracodawca z winy umyślnej nie wypłaci części wynagrodzenia, pracownik może odejść z pracy natychmiast i jeszcze uwolnić się od zwrotu kosztów poniesionych na jego naukę.

Najważniejsze wyroki w sprawach pracowniczych wydane w 2022 r.

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy orzekł m.in., że pracodawca może żądać zwrotu powierzonego mienia od pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, a tożsamość płciowa podlega ochronie przed dyskryminacją. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał z kolei, że dyskryminacji nie stanowi zakaz noszenia w zakładzie pracy symboli religijnych.

Sam wyrok o przywróceniu do pracy nie uprawnia do zaległej wypłaty

Wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy to świadczenie warunkowe. Aby nabyć do niego prawo, pracownik musi w odpowiednim terminie zgłosić gotowość do podjęcia pracy u byłego pracodawcy.

Spory zbiorowe do zmiany. Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy

Rząd modyfikuje propozycje dotyczące rozwiązywania konfliktów między pracownikami a firmą.

Konflikt z pracownikiem lepiej rozwiązać poza sądem

Nieprawidłowo uzasadnione wypowiedzenie, brak wypłaty lub jej zaniżenie naraża pracodawcę na wieloletni proces. Można jednak uniknąć takich sporów, a przynajmniej zminimalizować straty.

Arkadiusz Turczyn: Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń ze stosunku pracy mają kilka wymiarów. Oczywiście ich bazą jest wymiar jurydyczny, ale istotne są też aspekty praktyczne: konstrukcja samego roszczenia, jego podstawa, a także kiedy zgłosić określone roszczenie, zwłaszcza gdy stosunek pracy istnieje, więc nadal zachodzi jakaś zależność stron stosunku pracy, zresztą czasami wielowymiarowa. Jak wyjaśniono w orzecznictwie, przepisy regulujące przedawnienie określają ustawową ochronę pracownika. Zatrudnienie stanowi zwykłe (podstawowe) źródło utrzymania, pracownik powinien więc mieć pewne granice czasowe chroniące go też przed potencjalną odpowiedzialnością.

Wątpliwa modyfikacja żądań pracownika w sądzie. Rozstrzygnie TK

Dopuszczenie do zmiany roszczeń pracownika względem pracodawcy w trakcie procesu może prowadzić do nadużyć.

Świadczenie z sądowej ugody podlega składkom ZUS

Aby odprawa, odszkodowanie czy rekompensata była wyłączona z podstawy wymiaru składek, musi pozostawać w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Odszkodowanie wypłacone pracownikom a koszty uzyskania przychodów

Spory między pracownikami i pracodawcami są naturalną konsekwencją wynikającą ze specyfiki stosunków łączących te podmioty. Nierzadko spory te mają swój finał w sądzie. Wskutek czego rodzą się wątpliwości przedsiębiorców, co do możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów zasądzonych czy też przyznanych na mocy ugód bądź mediacji świadczeń na rzecz pracowników.

Ograniczona ochrona sygnalistów

Przepisy unijne dotyczące osób zgłaszających naruszenia nie wyłączają całkowicie możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem, który jest potencjalnym sygnalistą.