Izba Skarbowa w Katowicach zajęła stanowisko w sprawie sposobu rozliczenia handlu samochodami.

Z pytaniem zwrócił się przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. obrotu autami. W czerwca 2015 r. kupił samochód osobowy od osoby fizycznej za kwotę 7 tys. zł w celu dalszej odsprzedaży. Zapłacił z tego tytułu 200 zł podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc. W sierpniu sprzedał pojazd osobie fizycznej na podstawie faktury VAT-marża za kwotę 12 tys. zł. Zapłacił VAT od marży. Kwota netto wyniosła 4065,04 zł, VAT – 934,96 zł, co daje kwotę brutto – 5000 zł.

Jednak po zapoznaniu się z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wnioskodawca powziął wątpliwości o zasadności uiszczenia podatku. Jego zdaniem powstała nadpłata w PCC, gdyż uiścił już podatek dochodowy z tytułu sprzedaży auta oraz VAT od marży.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Przypomniał, że w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciąży na kupującym. Podatkowi nie podlegają te czynności, których dokonanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Co do zasady podatnikiem VAT z tytułu umowy sprzedaży jest sprzedający. To oznacza, że w przypadku zakupu przez wnioskodawcę samochodu tylko wówczas można byłoby zastosować wyłączenie z PCC, gdyby osoba sprzedająca auto podlegała z tego tytułu VAT. Była to jednak osoba fizyczna, niepodlegająca VAT. W konsekwencji należało zapłacić 2 proc. PCC. Obowiązek zapłaty podatku ciążył na wnioskodawcy jako kupującym. Nie wystąpiła zatem nadpłata w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził ponadto, że fakt uiszczenia podatku PIT oraz VAT w związku ze sprzedażą pojazdu nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego w PCC z tytułu nabycia auta. Obie umowy, tj. zakupu samochodu przez wnioskodawcę oraz umowa nabycia samochodu od wnioskodawcy, są odrębnymi czynnościami cywilnoprawnymi. Oznacza to, że obowiązek podatkowy ciążący na wnioskodawcy z tytułu pierwszej z tych umów nie ma wpływu na obowiązek podatkowy powstały w związku z drugą umową.

numer interpretacji: IBPB-2-1/4514-348/16-2/MZ