Jakie odszkodowania dla przedsiębiorcy w przypadku zmiany planu miejscowego

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o odszkodowaniach z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują już kilkanaście lat. Jednak nadal nie są wystarczająco znane przez przedsiębiorców.

Aktualizacja: 12.11.2017 11:59 Publikacja: 12.11.2017 05:00

Jakie odszkodowania dla przedsiębiorcy w przypadku zmiany planu miejscowego

Foto: Fotolia.com

Jeśli plan miejscowy doprowadza do obniżenia wartości nieruchomości, to jego właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje do gminy roszczenie odszkodowawcze. Aby było zasadne, trzeba wykazać, że plan doprowadził do ograniczenia lub odebrania potencjalnej możliwości zagospodarowania danego terenu. Sąd Apelacyjny w Łodzi (wyrok z 30 czerwca 2017 r., I ACa 1672/16) uznał, że odszkodowanie za rzeczywistą szkodę przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przysługuje właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, którego dotknęły skutki zmian w planowaniu przestrzennym. Warunkiem skuteczności powództwa o odszkodowanie dochodzone na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy jest posiadanie statusu właściciela albo wieczystego użytkownika nieruchomości w dniu wejścia w życie nowego lub zmienionego planu, jak i dniu wytoczenia powództwa oraz utrzymanie go do chwili zamknięcia rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji. Wykazanie szkody sprowadza się do wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, sprowadzającej się do:

- analizy nowego planu miejscowego i wcześniej obowiązującego (jeżeli taki był);

- analizy planu miejscowego i wcześniej uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy (odnoszącej się do konkretnej nieruchomości);

- analizy planu miejscowego i faktycznych możliwości zagospodarowania określonej nieruchomości (jeżeli nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – jednak nie wszystkie sądy dopuszczają dowód na okoliczność takich potencjalnych możliwości zagospodarowania nieruchomości).

Roszczenia odszkodowawcze sprowadzać się mogą do:

- żądania od gminy zapłaty określonej kwoty pieniężnej;

- żądania od gminy wykupienia konkretnej nieruchomości, gdy zakres ograniczeń spowodowanych planem miejscowym jest dalej idący.

Opisywanych roszczeń nie można mylić z innymi, określonymi w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te ostatnie obejmują właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych, którzy po wejściu planu miejscowego w życie zbyli swoje prawa do nieruchomości. Wówczas muszą pamiętać, że w tym przypadku mogą zgłaszać do gminy roszczenia odszkodowawcze, ale w ciągu 5 lat od dnia wejścia planu miejscowego w życie.

Przedsiębiorcy, którzy dowiedzą się, że w stosunku do ich nieruchomości proceduje się nowy plan miejscowy (lub zmianę aktualnego), powinni przeanalizować prawdopodobieństwo i zakres możliwych ograniczeń ich praw.

Następnie powinni zweryfikować:

- jak duża jest szansa co do odszkodowań (najprostsza będzie sytuacja w przypadku zmiany planu miejscowego, gdy różnica między starą a nową wersją nie budzi wątpliwości);

- czy jest szansa na podważenie całego nowego planu miejscowego (wiele przepisów w planach jest nieprecyzyjnych, często są błędnie sformułowane).

W oparciu o przeprowadzoną kalkulację należy przeprowadzić negocjacje z gminą. Najlepiej jest uzyskać porozumienie na etapie przedsądowym.

Jeśli plan miejscowy doprowadza do obniżenia wartości nieruchomości, to jego właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje do gminy roszczenie odszkodowawcze. Aby było zasadne, trzeba wykazać, że plan doprowadził do ograniczenia lub odebrania potencjalnej możliwości zagospodarowania danego terenu. Sąd Apelacyjny w Łodzi (wyrok z 30 czerwca 2017 r., I ACa 1672/16) uznał, że odszkodowanie za rzeczywistą szkodę przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przysługuje właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, którego dotknęły skutki zmian w planowaniu przestrzennym. Warunkiem skuteczności powództwa o odszkodowanie dochodzone na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy jest posiadanie statusu właściciela albo wieczystego użytkownika nieruchomości w dniu wejścia w życie nowego lub zmienionego planu, jak i dniu wytoczenia powództwa oraz utrzymanie go do chwili zamknięcia rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji. Wykazanie szkody sprowadza się do wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, sprowadzającej się do:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?