Maciej J Nowak

Maciej J Nowak

Problemy z decyzją o warunkach zabudowy

Fundamentalny problem polega przede wszystkim na tym, że zwłaszcza w gminach, które nie uchwaliły planów, decyzja o warunkach zabudowy staje się wyłącznym instrumentem realnego kształtowania przestrzeni.

Problemy z decyzją o warunkach zabudowy

Problemem jest to, że zwłaszcza w gminach, które nie uchwaliły planów, decyzja o warunkach zabudowy staje się wyłącznym instrumentem realnego kształtowania przestrzeni.

Systemy planowania przestrzennego: inspiracja dla polskich reform

Zasadniczo to od uznania władz gmin zależy, czy na danym obszarze plan zostanie uchwalony. Gminy, korzystając z możliwości prawnych, dla terenów nieobjętych planami ogólnymi uchwalają plany szczegółowe.

Maciej J. Nowak: Niezasypane dziury w ziemi

Wciąż dla zdecydowanej większości obszaru Polski nie uchwalono żadnych planów zagospodarowania przestrzennego – pisze ekonomista.

Gabriel Narutowicz. Polityk niepolityczny

W setną rocznicę śmierci Gabriela Narutowicza znów będzie się go wspominać głównie jako ofiarę zamachu, zapominając o jego niebywałym z dzisiejszego punktu widzenia podejściu do polityki i spraw publicznych.

Daszyński, Dmowski, Paderewski, Piłsudski. Jak II RP rozczarowała ojców niepodległości

To nie mogło się udać. II Rzeczpospolita nie była w stanie spełnić pokładanych w niej nadziei. Z prostego powodu: proza życia zawsze przegrywa w starciu z marzeniami.

II Rzeczpospolita podziałów i przemocy

Gdy w podzielonym społeczeństwie od merytorycznych racji ważniejszy staje się sam spór, życiem publicznym zaczynają rządzić emocje i przemoc. Dzieje II Rzeczypospolitej są pod tym względem ponurą przestrogą.

Maciej J. Nowak: Prawo do miasta

O wartej zastosowania w czasie pandemii koncepcji całościowego myślenia o miejskiej polityce – pisze naukowiec.

Cierpienia młodego historyka

W filmie „Zakochani w Rzymie" Woody'ego Allena pewien bohater po wielu latach obserwuje i komentuje sceny ze swojej młodości.

„Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością": Bezkrytyczna metropolitalność

W kilku wydanych niedawno książkach proponuje się modyfikację spojrzenia na historię Polski.