Maciej J Nowak

Maciej J Nowak

Maciej J. Nowak: Wartości w prawie planowania przestrzennego

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej występuje podobny terminologiczny bałagan.

Bajka o inteligenckim etosie

Etos polskiej inteligencji nigdy nie był tak powszechnie podzielany, ani w takim stopniu nie zanikł, jak widzą to jego dzisiejsi piewcy.

Maciej J. Nowak: Niewykorzystany potencjał planowania

Plany zagospodarowania powinny ograniczać konflikty, zapewniając szeroką ochronę szczególnie istotnym walorom przestrzennym: przyrodniczym, zabytkowym, klimatycznym.

Maciej J. Nowak: Planowanie z pominięciem

Miliony wydanych decyzji o warunkach zabudowy są równoznaczne z milionami rozstrzygnięć opartych tylko na indywidualnych korzyściach. Brakuje uwzględnienia interesu publicznego.

Maciej J. Nowak: Czerpmy z doświadczeń Grecji i Hiszpanii

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu docelowo powinny stanowić punkt odniesienia dla całościowej polityki miejskiej.

Maciej J. Nowak: Strategia, a potem zmiany

Dyskusja o dostosowaniu polskiego prawa do wyzwań klimatycznych wciąż przed nami.

Wyzwanie dla Heraklesa, czyli pięć pytań o polską naukę

Po co właściwie są nam naukowcy – i inne fundamentalne kwestie.

Problemy z decyzją o warunkach zabudowy

Fundamentalny problem polega przede wszystkim na tym, że zwłaszcza w gminach, które nie uchwaliły planów, decyzja o warunkach zabudowy staje się wyłącznym instrumentem realnego kształtowania przestrzeni.

Problemy z decyzją o warunkach zabudowy

Problemem jest to, że zwłaszcza w gminach, które nie uchwaliły planów, decyzja o warunkach zabudowy staje się wyłącznym instrumentem realnego kształtowania przestrzeni.

Systemy planowania przestrzennego: inspiracja dla polskich reform

Zasadniczo to od uznania władz gmin zależy, czy na danym obszarze plan zostanie uchwalony. Gminy, korzystając z możliwości prawnych, dla terenów nieobjętych planami ogólnymi uchwalają plany szczegółowe.