Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta miasta i przekazało mu sprawę do ponownego rozpoznania. Jednocześnie wskazało, że rejestracji dokonuje się na właściciela samochodu, czyli na osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą, zidentyfikowaną według numeru REGON. Ponieważ właścicielka pojazdu go nie podała, prezydent miasta powinien ją wezwać do uzupełnienia wniosku.

Po jego ponownym rozpatrzeniu prezydent miasta znowu odmówił rejestracji auta na dane przedsiębiorstwa, działającego pod firmą z REGON. Stwierdził, że jednoosobowa działalność gospodarcza – podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – nie posiada osobowości prawnej. Posiada ją natomiast osoba fizyczna, będąca jej właścicielem. Wobec tego stroną postępowania administracyjnego i adresatem decyzji powinna być osoba fizyczna, a nie firma, pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza.


Czytaj więcej

Auto osobowe w działalności nierejestrowej

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właścicielka samochodu zakwestionowała to stanowisko. Kolegium uchyliło decyzję prezydenta, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Jego zdaniem adresatem decyzji nie może być osoba fizyczna identyfikowana PESEL, lecz osoba prowadząca działalność gospodarczą, identyfikowaną REGON.

Do sprawy ze skargi właścicielki pojazdu do WSA w Szczecinie przystąpił prokurator. W jego opinii nie było podstaw do ponownego rozpatrzenia sprawy przez prezydenta miasta. Kolegium powinno wydać decyzję merytoryczną. 


Uchylając decyzję Kolegium, sąd przypomniał, że postępowanie administracyjne ma charakter dwuinstancyjny.

– Z przepisów k.p.a. wynika, że organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Renata Bukowiecka-Kleczaj. Zdaniem sądu przyczyną uchylenia przez Kolegium decyzji prezydenta miasta było jedynie odmienne stanowisko Kolegium w kwestii wskazania strony postępowania w sprawie rejestracji pojazdów. Sprawę można było więc załatwić bez zwracania sprawy do ponownego rozpoznania. Ponieważ tego nie zrobiono, sąd uchylił decyzję Kolegium, które powinno rozstrzygnąć sprawę merytorycznie.


Wyrok jest nieprawomocny.


Sygnatura akt: II SA/Sz 276/21

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ