Obowiązujące przepisy nie dają takiej możliwości. Dlatego Pracodawcy RP zwrócili się do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, i Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, z postulatem niewielkiej zmiany przepisów, tak by w zakładach pracy mogły funkcjonować minigabinety lekarskie na wzór tych, które od lat funkcjonują w szkołach powszechnych.

Pracodawcy RP w piśmie datowanym na 29 marca zwrócili uwagę rządu na to, że gabinety szkolne działają w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą i spełniają wyłącznie wymagania określone w przepisach § 16, § 27, § 30 i § 37 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po takiej zmianie planowane szczepienia pracowników mogłyby być pro- wadzone w dwóch wariantach – w placówkach opieki medycznej wedle uzgodnionych z pracodawcą grafików (podobnie jak w modelu szczepień nauczycieli), a także na terenie danych zakładów pracy.

Czytaj także:

Koronawirus: szczepienia załogi w zakładzie pracy pracodawca rozliczy w kosztach podatkowych

Ułatwienie dostępu do szczepionek i uproszczenie organizacji procesu ich podawania pracownikom może zaś podnieść poziom wyszczepialności i zwiększyć skuteczność akcji planowanej przez rząd.

– Obszar działalności zaproponowanych gabinetów przyzakładowych to właśnie szczepienia ochronne, i to nie tylko przeciw Covid-19, ale w przyszłości także innych chorób zakaźnych. To również edukacja zdrowotna i pomoc doraźna – zaznaczył Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Jak się okazuje, przedsiębiorcy do dziś nie doczekali się odpowiedzi rządu, czy ich postulat zostanie uwzględniony.

Na razie wszystko wskazuje więc na to, że pracodawcy będą musieli na własny koszt zorganizować zatrudnionym przejazd do miejsca szczepienia i uwzględnić w harmonogramach pracy wydłużoną nieobecność zatrudnionych, którzy zdecydowali się na przyjęcie szczepionki.