Z informacji, które można uzyskać na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) można się dowiedzieć, że:

- „Kancelaria Liberty" „Bądźmy Legalni", „Legalni z Prawem" rozsyłają masowo maile o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji,

- prowadzony mailing to dezinformowanie przedsiębiorców,

- adres e-mail – biuro@kancelaria-giodo.waw.pl oraz treść tej korespondencji noszą pozory działania z urzędu i wprowadzają odbiorców wiadomości w błąd,

- GIODO nie wzywa za pośrednictwem powyższego maila do rejestracji i nie jest ani autorem, ani inicjatorem tych maili, korespondencja ta nie pochodzi od organu ds. ochrony danych osobowych,

- treść maili wskazuje na konieczność dokonania rejestracji zbiorów danych osobowych w terminie 3 dni roboczych

– informacje te są nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- GIODO przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję.

Nie wnikając w powody rozsyłania tej korespondencji, na pewno wprowadza ona w błąd, co do obowiązków ciążących na przedsiębiorcach i innych podmiotach. Warto przypomnieć, że nie każdy administrator danych ma obowiązek dokonania rejestracji zbioru danych osobowych. Po pierwsze może być niego zwolniony, jeżeli powołał u siebie i zgłosił do GIODO administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) – wyjątek ten nie dotyczy zbiorów zawierających dane wrażliwe. Po drugie z obowiązku takiego może zwalniać jedna z przesłanek wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

GIODO skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.