Od 1 stycznia 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która znacząco modyfikuje zasady sprowadzania cudzoziemców do pracy w Polsce. Chodzi o obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii, którzy w ramach tzw. procedury oświadczeniowej mogą przyjeżdżać do pracy w Polsce na sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W ostatnich latach powiatowe urzędy pracy co roku rejestrują rekordowe przyrosty liczby wniosków składanych przez polskich przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem takich pracowników.

– Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie sprawiają, że w ostatnich latach znacząco rośnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała w środę minister Elżbieta Rafalska.

Z oficjalnych statystyk Ministerstwa Rodziny wynika, że w 2017 r. przedsiębiorcy złożyli w pośredniakach aż 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, z czego do Polski przyjechało ponad 1,1 mln pracowników, głownie Ukraińców. Poza tym wojewodowie wydali pracodawcom ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw spoza UE, które umożliwiają całkowicie legalną pracę w Polsce nawet do trzech lat.

Po zmianie przepisów przedsiębiorcom znacznie łatwiej będzie wydłużać legalną pracę cudzoziemca po upływie sześciu miesięcy dozwolonych w procedurze oświadczeniowej. Po upływie trzech miesięcy takiego zatrudnienia pracodawca będzie mógł złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla takiej osoby na okres do trzech lat. Ułatwienie polega na tym, że w okresie oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia praca takiej osoby będzie uznawana za legalną. Nie ma przy tym znaczenia, czy ta decyzja będzie pozytywna czy negatywna. Pozwoli na nieprzerwane zatrudnienie u danego pracodawcy niezależnie od długości procedury. Będzie to jednak możliwe, tylko gdy taka osoba będzie zatrudniona na umowie o pracę.

Aby usprawnić rozpatrywanie wniosków w urzędach wojewódzkich, powstanie prawie 300 nowych etatów.

Wszystkie formularze potrzebne przedsiębiorcom po zmianach przepisów zostały już udostępnione przez Ministerstwo Rodziny na portalu praca.gov.pl w formie elektronicznej.