Tag: Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Ulgi podatkowe dla wspierających uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny z Rosją granicę ukraińsko-polską przekroczyły prawie 3 miliony uchodźców. Są nimi głównie kobiety i dzieci, które często znajdują się w trudnej sytuacji.

Kursy języka polskiego i opieka nad maluchami. Rząd o pomocy dla Ukraińców

Doprecyzowanie przepisów prawa pracy, nauka języka polskiego oraz możliwość organizowania opieki dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym - tak rząd chce pomóc Ukraińcom, którzy planują zostać w Polsce na dłużej - mówili na konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Praca z domu nie wyklucza powstania zakładu na terytorium Polski

Zakład podatnika powstaje nawet wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z domów, zaś ich zadania nie kwalifikują się do działań o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Prezydent podpisał ustawę, która ma pomóc Ukraińcom w poszukiwaniu pracy

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatel Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nowelizacja dotyczy utworzenia systemu ułatwiającego kontakt między poszukującymi pracy Ukraińcami a pracodawcami.

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Fiskus ułatwia pracodawcom rozliczenie Ukraińców

Zagranicznego zleceniobiorcę można od początku traktować jak polskiego rezydenta, jeśli oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych jest tutaj.

Aktywizacja zawodowa Ukraińców ma być lepsza

Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Skarbówka: Ukrainiec rozliczy się bez numeru PESEL

Jeśli zagraniczny zleceniobiorca oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce, płatnik powinien go traktować jak polskiego rezydenta. Nie ma znaczenia brak numeru ewidencyjnego.