Tag: Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Zezwolenia na pracę cudzoziemców mniej sformalizowane

Starając się o zalegalizowanie pracy obcokrajowca, pracodawca może obecnie posługiwać się kopiami dokumentów. A urząd pracy nie ma obowiązku stosować testu rynku pracy w każdym przypadku.

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Zatrudniasz pracowników spoza UE? Ważny wyrok sądu

Wydatki na procedury legalizacji pracy i pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej poniesione z kieszeni pracodawcy nie są przychodem zatrudnionego cudzoziemca - wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA wydał ważny wyrok o zatrudnianiu pracowników spoza UE

Pracownik spoza UE, któremu pracodawca sfinansuje procedury legalizacji pracy i pobytu, nie ma przychodu.

Nadchodzą duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, rozumianych jako osoby spoza Unii Europejskiej, zakłada, że płaca takich pracowników nie będzie mogła być niższa niż ta jaką otrzymuje Polak za taką samą pracę.

Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Za tą samą pracę, płaca jak dla Polaków

Płaca np. Ukraińca nie będzie mogła być niższa niż ta jaką otrzymuje Polak za taką samą pracę.

Części Ukraińców opłaca się polska rezydencja podatkowa

Niektórzy imigranci będący polskimi rezydentami mogą mieć niższe obciążenia podatkowe niż ukraińscy rezydenci.

Część Ukraińców musi się już rozliczać z polskim fiskusem

Niektórzy uciekający przed wojną uchodźcy zza naszej wschodniej granicy, których pobyt w naszym kraju przekroczy już pod koniec sierpnia 183 dni w roku kalendarzowym, powinni zacząć u nas płacić podatek dochodowy. W przypadku zawarcia polskiej umowy o pracę przez obywatela Ukrainy, pracodawca powinien, jako płatnik, potrącać miesięczne zaliczki na PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Gdy dana osoba będzie kontynuować pracę na rzecz swojego ukraińskiego pracodawcy, wykonując ją z terytorium naszego kraju, będzie osobiście odpowiedzialna za wpłacanie miesięcznych zaliczek na podatek do polskiego urzędu skarbowego.

Rozliczenia ukraińskich zarobków mogą przejść do Polski

26 sierpnia 2022 r. upłynęły 183 dni, od kiedy z objętej wojną Ukrainy przybyli do nas pierwsi uchodźcy. To właściwy moment na weryfikację ich statusu podatkowego w Polsce. Upływ terminu może bowiem znacząco wpłynąć na rozliczanie podatków w naszym kraju.

Ukraiński przedsiębiorca pracujący zdalnie płaci PIT w Polsce

Dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Ukrainie, lecz wykonywanej zdalnie z Polski, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.