Tag: Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Fiskus ułatwia pracodawcom rozliczenie Ukraińców

Zagranicznego zleceniobiorcę można od początku traktować jak polskiego rezydenta, jeśli oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych jest tutaj.

Aktywizacja zawodowa Ukraińców ma być lepsza

Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Skarbówka: Ukrainiec rozliczy się bez numeru PESEL

Jeśli zagraniczny zleceniobiorca oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce, płatnik powinien go traktować jak polskiego rezydenta. Nie ma znaczenia brak numeru ewidencyjnego.

Nowy portal rządowy dla firm zatrudniających cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny zachęca firmy zatrudniające cudzoziemców do korzystania z portalu praca.gov.pl.

Ułatwienia w zatrudnianiu nie tylko dla obywateli Ukrainy

Ochrona czasowa pozwala na legalny pobyt w Polsce, a także podjęcie bez zezwolenia pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Może jej podlegać tak Ukrainiec, jak i obywatel innego kraju, bezpaństwowiec oraz członkowie ich rodzin.

Tymczasowy opiekun dziecka z Ukrainy z prawem do zasiłku

Osoba sprawująca pieczę na małoletnim obywatelem Ukrainy, które przebywa w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy musi przerwać pracę zarobkową, aby się nim osobiście zająć.

Pensje Ukraińców najlepiej przelać na konto w Polsce

Pracodawca nie może potrącić kosztów zagranicznego przelewu bez pisemnej zgody pracownika.