Tag:

Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Przedsiębiorcy już wkrótce mogą odczuć brak pracowników z Ukrainy

Ukraińcy, którzy nie widzieli w pierwszych miesiącach tego roku tak dużego wyboru ofert zatrudnienia jak wcześniej, gdy nasza gospodarka miała się lepiej, zaczęli szukać pracy gdzie indziej, zwłaszcza w Europie zachodniej i Kanadzie.

Jak opodatkować usługi świadczone przez cudzoziemca w Polsce

Jeżeli życie osobiste zagranicznego przedsiębiorcy toczy się w Polsce, to należy przyjąć, że mieszka on tutaj i swoje dochody powinien też tutaj opodatkować.

Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.

Posiadanie udziałów w firmie a legalny pobyt cudzoziemców

Czy można uznać, że samo posiadanie udziałów spółki z o.o. stanowi formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak rozliczyć pracę zdalną ukraińskiego pracownika

Zgłoszenie się zagranicznego pracodawcy jako płatnika składek w ZUS nie zobowiązuje go do wypełniania obowiązków płatnika podatku.

Naruszenie przepisów o pracy cudzoziemców ma finansowe konsekwencje

Zatrudnienie obcokrajowca wbrew regulacjom polskiego prawa zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. A jeśli pracodawca wprowadził taką osobę w błąd lub wykorzystał jej zależność służbową, grzywna będzie nie niższa niż 3000 zł.

Wiza poza kolejnością, ale tylko dla wybranych zawodów

Osoby wykonujące pracę w blisko 40 zawodach będą mogły otrzymać wizę uprawniającą do pracy poza kolejnością – wynika z projektu rozporządzenia MSZ.

Łatwiej o pracę nie tylko naukowcowi

Blue Card stanowi alternatywę dla „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, a jej uzyskanie jest dla cudzoziemca dużo korzystniejsze. To rozwiązanie dostępne nie tylko dla lekarzy i prezesów.

Za 746 tys. Ukraińców płyną składki do ZUS, tylko 8 tys. ma umowy o dzieło

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że nasz rynek pracy nie opiera się na umowach o dzieło. Dotyczy to zarówno zatrudnienia Polaków, jak i cudzoziemców.

Marek Kobylański: Umowa o dzieło omija Ukraińców

Czy dobra sytuacja obcokrajowców na polskim rynku pracy zmieni negatywne wrażenie, jakie wywołał stosunek polskich władz i obywateli do kryzysu uchodźczego i wydarzeń na granicy z Białorusią? Niekoniecznie.