Tag:

Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Zatrudnienie cudzoziemców. Będą dodatkowe wymogi i ograniczenia dla firm

Rząd chce uszczelnić procedury dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom oraz ograniczyć występujące nadużycia.

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

Zawieszenie wydawania paszportów Ukraińcom w wieku poborowym przebywających poza swoim krajem bezpośrednio przełoży się także na perspektywy ich legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce.

Mniej Ukraińców pracuje na dziele. Raport ZUS

Wzrosła liczba cudzoziemców wykonujących umowy o dzieło, ale spadł odsetek zarobkujących w ten sposób Ukraińców. Pokazują to najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Zezwolenie jednolite: warunki, procedura, problemy

W ramach jednego postępowania cudzoziemiec może uzyskać legalizację zarówno swojego pobytu, jak i pracy. W tej procedurze to pracownik jest stroną. Rola pracodawcy sprowadza się do kilku formalności.

Wizy do Polski zdrożeją. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy będą chcieli uzyskać wizę na wjazd do Polski, muszą przygotować się na wyższe opłaty konsularne.

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Freelancer cudzoziemiec: obowiązki i rozliczenia

Korzystając z usług zagranicznych wolnych strzelców trzeba wybrać odpowiedni model współpracy, a także przeanalizować obowiązki dotyczące obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych freelancera.

Rząd chce ułatwić podjęcie pracy wykwalifikowanym obcokrajowcom

Polski rząd rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustawach - związane jest to z dyrektywą PE dotyczącej zatrudnienia obcokrajowców z 2021 roku, której Polska do tej pory nie wdrożyła.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona. Sejm przyjął ustawę

Szczególne rozwiązania dotyczące osób, które przybyły na terytorium Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Uchodźcy mogą dalej legalnie mieszkać, pracować czy pobierać świadczenia na dzieci.