Tag: Cudzoziemiec w Firmie

Powiązane

Kadry

Zezwolenie na pracę czasem lepsze od rejestracji oświadczenia

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę jest czasochłonna. Jednak cudzoziemiec z państwa trzeciego uniknie późniejszych problemów związanych z oczekiwaniem na wydanie zezwolenia jednolitego czy Niebieskiej karty.

Chaos administracyjny - legalność pobytów cudzoziemców w Polsce

Ostatnich kilkanaście miesięcy, w czasie których pandemia koronawirusa stała się tematem numer jeden niemal wszystkich rozmów, było okresem rewolucji nie tylko w kwestii życia codziennego, lecz również w kwestiach prawnych. Rozwiązania proceduralne, które jeszcze do niedawna wydawały się czymś abstrakcyjnym, z dnia na dzień weszły w życie, jako zupełnie powszechne. W tej nowej rzeczywistości, wielu z nas przyszło zmierzyć się także z problemami na pozór błahymi. Za jeden z tego typu problemów uważamy utratę ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Po pandemii cudzoziemcy spoza Unii masowo wyjadą. Na jaką pomoc mogą liczyć?

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, który nie uzyska nowego tytułu pobytowego czy zezwolenia na pracę w Polsce w ciągu 30 dni od odwołania stanu epidemii, będzie musiał opuścić nasz kraj. W wyjeździe i powrocie mogą mu pomóc polskie instytucje.

Pandemia nie przedłuża legalności pracy każdego cudzoziemca

Specjalne rozwiązania wydłużające ważność dokumentów uprawniających obcokrajowców do pracy i pobytu w Polsce przestają obowiązywać w razie przerwania zatrudnienia lub zmiany pracodawcy.

Cudzoziemcy na rynku pracy - brak kar dla urzędników za opieszałość przy wydawaniu zezwolenia na pracę

Przy załatwianiu zgód na ściągnięcie pracownika z zagranicy nad urzędem nie wisi groźba kar.

Obywateli spoza Unii trudniej delegować do Niemiec

Obecnie uzyskanie niemieckiej wizy pracowniczej granicy z cudem. Jednak nie każdy obywatel państwa trzeciego musi ją posiadać, aby pracodawca mógł go wysłać do czasowej pracy za Odrę.

Nie wolno ot tak awansować cudzoziemca

Zmieniając obcokrajowcowi warunki zatrudnienia bez dopełnienia wymaganych prawem formalności pracodawca naraża się na grzywnę, a nawet utrudnienia w możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców.

Numer PESEL dla cudzoziemców, urząd nada go na wniosek zainteresowanego

Od lipca płatnik nie będzie mógł złożyć informacji z błędnym identyfikatorem podatkowym obcokrajowca. Do tego czasu cudzoziemiec powinien uzyskać PESEL. Od czerwca może to zrobić na swój wniosek.

Zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej - specjalne warunki dla tureckich obywateli, trudności z uzyskaniem pobytu

Nadal obowiązują specjalne warunki związane z zatrudnieniem obywateli tureckich w Polsce. Legalne zatrudnienie musi iść jednak w parze z legalnym pobytem, a tu ułatwień nie ma.

Iwona Michałek: polski rynek pracy a projekt ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców

– Chcemy ograniczyć krótkoterminową cyrkulację pracowników z zagranicy na rzecz średnioterminowej i stałego ich pobytu w Polsce – mówi Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.