Przedsiębiorcy często stają przed wyborem formy współpracy z twórcami, z reguły mając do wyboru albo zatrudnienie ich na umowie o pracę albo współpracę na zasadach umów zlecenia (ewentualnie umów o dzieło). W ramach umowy zlecenia (w większości przypadków umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) zdarza się jednak pominąć w jej treści kluczowy aspekt z perspektywy podejmowanego przedsięwzięcia, tj. prawidłowe nabycie praw własności intelektualnej do rezultatu świadczenia.