Sejm głosował w sobotę nad poprawkami Senatu do ustawy zmieniającej przepisy o PIT, CIT i ryczałcie oraz do ustawy wprowadzającej tzw. CIT estoński.

Posłowie odrzucili poprawki, które miały wykreślić z ustawy przepisy nakładające podwójne opodatkowanie na spółki komandytowe. To oznacza, że spółki komandytowe zapłacą CIT oraz PIT na poziomie wspólników.

Czytaj także: Senatorowie nie chcą CIT od spółek

Sejm odrzucił też poprawkę Senatu, która miała pozostawić bez zmian przepisy o tzw. uldze abolicyjnej. W efekcie osoby pracujące w takich krajach jak m.in. Wielka Brytania, Austria czy USA dopłacą podatek w Polsce. Ulga abolicyjna zostanie ograniczona do 1360 zł.

Więcej firm zyska prawo do stosowania 9 proc. stawki CIT, zamiast standardowej 19 proc. Obniżoną stawkę zapłacą spółki o rocznym przychodzie do 2 mln euro (obecnie 1,2 mln euro). Sejm nie zgodził się na proponowane przez Senat podniesienie tego progu do poziomu 5 mln euro.

Posłowie odrzucili też poprawki do ustawy wprowadzającej tzw. CIT estoński, zakładające objęcie tym rozwiązaniem spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. W efekcie CIT estoński będą mogły stosować tylko spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których roczne przechody nie przekraczają 100 mln zł.

Przypomnijmy, że polega on na tym, że firma nie płaci podatku tak długo, jak inwestuje zyski. Podatek pojawia się dopiero w momencie wystąpienia z systemu estońskiego lub wypłaty wynagrodzeń udziałowcom (akcjonariuszom).