Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2022 r. (0115-KDIT2.4011.583.2022.2.MM).

Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce, która umożliwia swoim pracownikom pracę zdalną z domu lub pracę hybrydową (łączenie pracy z biura z pracą z domu). W związku z wykonywaniem pracy zdalnej, pracownik skorzystał z możliwości oferowanej przez spółkę, dotyczącej zakupu sprzętu do pracy zdalnej na kwotę ok. 2 tys. zł, który to koszt miał być następnie sfinansowany przez spółkę. Sprzęt po zakupie miał stanowić własność pracownika. Podatnik otrzymał kwotę za zakupiony sprzęt w wysokości pomniejszonej o składki pobierane jak od wynagrodzenia. W ocenie podatnika spółka nieprawidłowo pomniejszyła kwotę zwrotu, ponieważ koszt zakupu sprzętu do pracy zdalnej powinien zostać mu zwrócony w całości. W związku z tym podatnik wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w opisanej sprawie, zadając we wniosku o interpretację pytanie, czy kwota poniesiona na zakup sprzętu do pracy zdalnej, zwrócona przez pracodawcę, stanowi przychód pracownika, który jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.