Spór w sprawie dotyczył odmowy nadpłaty za marzec 2017 r. w związku z pobraniem przez komornika nienależnego VAT przy egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. O jej stwierdzenie do fiskusa wystąpiła spółka. Wskazała, że w marcu 2017 r. komornik dokonał sprzedaży egzekucyjnej należących do niej nieruchomości i naliczył od niej 23 proc. VAT, który odprowadził jako płatnik do urzędu skarbowego. Sprzedaż udokumentował fakturami wystawionymi w imieniu podatnika. Jednak spółka przekonywała, że postępowanie komornika było nieprawidłowe, bo w chwili dostawy były to nieruchomości mieszkalne, a od ich pierwszego zasiedlenia tj. oddania innym osobom do używania na podstawie umów najmu, minęły już wcześniej dwa lata.