W trudnych czasach wielu przedsiębiorców tnie zbędne wydatki. Ale zerwanie nieopłacalnej umowy może oznaczać wypłacenie przewidzianej w umowie kary. W takim przypadku trudno jest przekonać fiskusa, by uznał taki wydatek za koszt podatkowy.

Przekonała się o tym podatniczka, która jest komornikiem sądowym prowadzącym działalność gospodarczą. W 2016 r. zawarła z innym przedsiębiorcą umowę na czas nieoznaczony, ws. bieżącej obsługi organizacyjno-windykacyjnej. Wykonawca miał odciążyć ją w obowiązkach, które nie wymagają posiadania uprawnień zawodowych Miał otrzymywać 40 proc. jej dochodów. Umowa przewidywała też karę 60 tys. zł za jej zerwanie.

Czytaj więcej

Kara umowna jest podatkowym kosztem, jeśli spóźniłeś się przez COVID

Wnioskodawczyni zerwała umowę w połowie 2022 r. Oszacowała bowiem, że usługi wykonawcy nie mają większego wpływu na jej przychody. Jej zdaniem, może uznać wypłaconą wykonawcy karę za koszt podatkowy, ponieważ dzięki temu znacząco obniżyła koszty prowadzonej działalności i zminimalizowała ryzyko poniesionej straty.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się na takie rozwiązanie. Przypomniał, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru. Ustawodawca kierował się zasadą, aby nie premiować działań sprzecznych z istotą umów, zagrożonych karami.

Dyrektor KIS zaznaczył, że nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych. Jego zdaniem podatniczka nie wykazała jednak związku poniesionych kosztów wypłaconej kary umownej z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. Dlatego zapłacona przez nią kara umowna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT – uznała skarbówka.

„Poniesienia kosztów stanowiących efekt podjętego ryzyka gospodarczego podatnik nie można sobie rekompensować za pomocą przepisów podatkowych. Nie wszystkie bowiem wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów” – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT 2-1.4011.524. 2022.2.ISL