Druga połowa bieżącego roku przyniesie podatnikom sporo zmian. Tuż przed wejściem w życie reformy administracji podatkowej parlament przesunął jej wdrożenie w związku z zakrojonymi na szerszą skalę planami reformy skarbówki od 2017 r. Podatnicy i tak musieli jednak się przygotować do innych reform.

Część z nich, takie jak obowiązek wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, przejściowo dotyczy wyłącznie największych firm (o JPK czytaj poniżej).

Wprowadzenie postulowanego od lat pełnomocnictwa ogólnego może natomiast ułatwić życie wszystkim bez wyjątku.

Inaczej niż obecnie będzie się liczyło odsetki od zaległości podatkowych.

Usprawnienie procedury

Od 1 lipca ordynacja podatkowa będzie bogatsza o przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego.

Teraz każda sprawa wymaga odrębnego umocowania. Przykładowo prawnik, który prowadzi sprawę dotyczącą VAT za jeden miesiąc, po wszczęciu analogicznego postępowania dotyczącego innego miesiąca musi dostarczyć nowe pełnomocnictwo. Ze względu na miesięczne okresy rozliczeniowe za jeden rok może się toczyć 12 takich samych postępowań.

Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniało do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych prowadzonych przez organy podatkowe lub kontroli skarbowej.

Inaczej niż pełnomocnictwo szczególne i do doręczeń, ogólne będzie mogło być udzielone – z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji awaryjnych – wyłącznie w formie elektronicznej i podpisane bezpiecznym e-podpisem albo z wykorzystaniem platformy ePUAP. Mocodawca będzie je przesyłał do ministra finansów, a ten umieści je w centralnym rejestrze, dostępnym dla wszystkich organów podatkowych. Profesjonaliści: adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi, będą mogli sami zgłaszać udzielone im pełnomocnictwa.

Ułatwieniem jest też zwolnienie tej formy umocowania z opłaty skarbowej.

Od zwykłych pełnomocnictw nadal będzie ona wynosiła 17 zł, od każdego złożenia dokumentu.

Odsetki od starych zaległości w górę

Z połową roku mija za to okres korzystniejszej korekty zaległości podatkowych.

Nowelizacja ordynacji podatkowej, która wprowadza pełnomocnictwa ogólne, wprowadziła już od 1 stycznia 2016 r. obniżoną o połowę stawkę odsetek od zaległości wykazanych w korekcie złożonej przez podatnika. Jeśli w terminie sześciu miesięcy od terminu na złożenie deklaracji podatnik ją skoryguje i zapłaci zaległość w ciągu siedmiu dni, zapłaci (według obecnych stawek) 4 proc. odsetek zamiast 8 proc.

Przejściowo, w pierwszym półroczu 2016 r., możliwość ta dotyczy także starszych zaległości, nawet sprzed kilku lat. Od 1 lipca ta preferencja znika.

podstawa prawna: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych DzU z 2015 r., poz. 1649

Opinia

Kamil Pierścionek, ekspert podatkowy w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego może nie jest największym możliwym usprawnieniem procedury podatkowej, niemniej trzeba ocenić tę zmianę zdecydowanie pozytywnie. Oprócz korzyści finansowej (oszczędność na opłacie skarbowej od pełnomocnictwa) podatnik uzyskuje pewność, że korespondencja zostanie doręczona do właściwej osoby zajmującej się jego sprawami podatkowymi. Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych sprawi, że wszystkie organy podatkowe będą nim związane do momentu jego odwołania. Pozytywnie trzeba też ocenić możliwość składania pełnomocnictwa pisemnie, gdy wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające przesłanie elektronicznego. Systemy informatyczne nie zawsze działają sprawnie.