Nie ma znaczenia, że w transakcji sprzedaży gruntu garaże nie odgrywały żadnej roli i miały być rozmontowane.

Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła opodatkowania sprzedaży działek nabytych przez małżeństwo w marcu 2009 r. Cztery kupione wtedy działki są zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gruntami budowlanymi. Dwie z nich małżonkowie sprzedali już w 2009 r., pytanie dotyczyło jednej z dwóch zachowanych, którą zamierzają sprzedać niebawem.

Od momentu nabycia do momentu sprzedaży nieruchomość przynosiła przychody z prywatnego najmu, ponieważ znajdowały się na niej garaże blaszane. Nieruchomość była udostępniana na podstawie umowy najmu garaży, od której był naliczany i odprowadzany zryczałtowany, 8,5-proc. PIT.

Podatnik opisał, że nieruchomość, o którą pyta, nie była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, przy jej nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, a po zakupie doprowadził do niej energię elektryczną i odprowadzenie deszczówki. Podkreślił, że nie ogłaszał nawet zamiaru zbycia działki.

Izba skarbowa stwierdziła jednak, że w takim przypadku sprzedaż działki nie będzie zwolniona z VAT.

Podatnik powoływał się na art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwolniona z podatku jest sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Izba odrzuciła jednak tę podstawę, wykazując, że właściciel sam stwierdził, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę.

Organ podatkowy zaznaczył, że sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, która nie jest zwolniona na podstawie przywołanego przepisu, może być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, jeśli była wykorzystywana tylko na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu nieruchomości sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Tego przepisu, zdaniem izby, też nie można zastosować, bo działka była wykorzystywana w związku z najmem znajdujących się tam garaży. A czynność ta nie jest zwolniona z VAT.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

numer interpretacji: 3063-ILPP2-3.45 12.147.2016.2.AG