Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany mają wyjaśnić wątpliwości na tle stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości do gruntów i obiektów kolejowych.

W projekcie zapisano, że wolne od podatku mają być tylko te nieruchomości i ich części, które są wykorzystywane do celów rzeczywiście związanych z kolejnictwem. Wyeliminowane będą więc przypadki wykorzystywania zwolnienia np. dla hurtowni odzieży, które mieszczą się w budynkach dworcowych.

Czytaj więcej

Podatek od infrastruktury kolejowej: przez przepisy sądy mają dużo pracy

Wyraźnie wskazano także, że wolne od podatku mają być terminale towarowe, a także kolejowa infrastruktura nieczynna ze względu np. na remont.

Dotychczasowe trzyletnie zwolnienie dla nieruchomości pozostałych po likwidacji linii kolejowych przedłużono bezterminowo. Ma to sprzyjać ponownemu uruchamianiu zamkniętych linii.

Jak zauważa rząd w uzasadnieniu projektu, takie rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom samorządów, których budżety są zasilane wpływami z podatku od nieruchomości. Wskazywały one na nadużycia zwolnienia przez firmy wynajmujące nieruchomości kolejowe dla celów niezwiązanych z kolejnictwem.

W projekcie przewidziano, że ma wejść w życie od początku 2022 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu