Podpis prezydenta zakończył prace nad ustawą z 30 marca nowelizującą prawo celne i kilka innych ustaw, w tym ustawę o VAT. Wśród zmian jest uproszczenie dość istotne od strony proceduralnej, redukujące liczbę decyzji wydawanych przez organy celno-skarbowe w tej samej sprawie.

Według nowego przepisu art. 73d ustawy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wszystkich należności przywozowych. Chodzi o cło, VAT, akcyzę, opłatę paliwową i opłatę emisyjną. Dziś w skrajnych przypadkach, gdy należało wydać decyzje w takich sprawach, ten sam organ musiał prowadzić nawet pięć postępowań, kończących się odrębnymi decyzjami. Według nowych przepisów będzie to jedna decyzja. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie noweli będą się toczyły jak dotychczas.

Czytaj także: Kiedy trzeba płacić cło przy handlu zagranicznym

Jeśli dojdzie do opublikowania ustawy w kwietniu, to nowe reguły wejdą w życie już 1 czerwca. W ten sposób, po ponad czterech latach od rozpoczęcia reformy integrującej służby podatkowe i celne, wreszcie dojdzie do faktycznej ich integracji od strony proceduralnej. Jednym z celów reformy, tworzącej w marcu 2017 r. Krajową Administrację Skarbową, była eliminacja dublowania działań różnych urzędów w tych samych sprawach.

Jak przyznaje Marcin Majewski, starszy menedżer w PwC i ekspert ds. celnych, korzyści pojawią się zarówno po stronie importerów, jak i administracji celno-skarbowej.

– Dotychczas zdarzało się, że urząd prowadził postępowania dotyczące drobnych kwot i musiał w tych sprawach wydawać dwie lub więcej decyzji, jedną po drugiej – relacjonuje Marcin Majewski.

Według eksperta PwC wydaje się celowe, by ustawodawca kontynuował takie uproszczenia proceduralne. Chodzi np. o wyraźne zapisanie w prawie celnym, że można wydać jedną decyzję w sprawach wielu zgłoszeń identycznych towarów importowanych przez tego samego przedsiębiorcę.

– Nie uszczupliłoby to należności importowych, a z pewnością zaoszczędziło czas i formalności – przewiduje Majewski.

Etap legislacyjny: czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM