To dobra informacja dla firm organizujących promocję swoich produktów w ramach sprzedaży premiowej. Minister finansów zmienił z urzędu interpretację w sprawie rozliczenia tego typu akcji (DD9.8220.2.130.2015.JQP).

Sprawa dotyczyła spółki, która jest liderem na w hurtowej dystrybucji produktów szybko zbywalnych, m.in. spożywczych i chemii gospodarczej.

Rozliczenie promocji

By zwiększyć sprzedaż, spółka planuje akcję promocyjną, polegającą na wypłacie nagród dla najlepszych klientów. Skieruje ją zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i współpracujących z nią firm. W tym drugim przypadku nagrodzeni mogą występować jako osoby fizyczne, jeśli nabywają towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także jako firmy, jeśli nabywają towary na cele tej działalności.

Spółka chciała się upewnić, czy wypłacane przez nią kwoty stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową. Jeśli tak, to czy będą korzystać ze zwolnienia z PIT, jeśli ich jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł. Spółka chciała też potwierdzić, że nie będą ciążyły na niej obowiązki płatnika i nie musi wystawiać PIT-8c.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przypomniał w odpowiedzi na jej pytanie, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT zwolnione z podatku są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, a otrzymywane nagrody nie pozostają w związku z prowadzoną przez odbiorcę działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

Obowiązki płatnika

Dyrektor Izby stwierdził, że wypłacając nagrody na rzecz firm, które będą nabywały towary objęte programem na cele prowadzonej działalności gospodarczej, spółka musi jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. nagrody.

Minister finansów zakwestionował takie rozstrzygnięcie. Uznał, że zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT są nagrody otrzymane przez osoby fizyczne oraz właścicieli firm nabywających towary na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Spółka nie wystawia wówczas PIT-8c.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z kolei nagrody dla firm, które nabywają towary na cele prowadzonej działalności, są wyłączone ze zwolnienia. Nabywca rozlicza je samodzielnie, według tych samych zasad jak inne dochody z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Może to być np. podatek liniowy (19 proc.) lub rozliczenie według skali (18 i 32 proc.). Na spółce wypłacającej nagrody nie ciążą obowiązki płatnika i nie musi pobierać podatku.

Opinia dla „Rz"

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Chmieliński i Żemantowski

To kolejny zwrot akcji w sprawie rozliczenia nagród wydanych w sprzedaży premiowej. MF w zmienionej interpretacji wskazał rozwiązanie korzystne dla organizatorów sprzedaży premiowych, której uczestnikami są przedsiębiorcy biorący udział w takiej akcji w związku z prowadzoną działalnością. Z ostatnio wydanych interpretacji wynikało, że organizator jako płatnik musiał pobierać 10 proc. podatku od wartości nagrody, także gdy otrzymywał ją przedsiębiorca. Teraz MF powraca do prezentowanego niegdyś przez organy podatkowe stanowiska, że to beneficjent nagrody powinien samodzielnie doliczyć jej wartość do przychodu z działalności gospodarczej. Powstaje więc pytanie, czy linia interpretacyjna znów się nie zmieni. Być może, by rozwiać wątpliwości minister powinien rozważyć wydanie interpretacji ogólnej.