Tag: Płatnik

Powiązane

PIT

Spółka dominująca to nie zawsze płatnik składek

Jeżeli wyłącznym kontrahentem spółki zależnej nie jest spółka matka, a ponadto nie została ona powołana w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, to ZUS nie ma podstaw, by przypisać składki spółce matce.

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Dłuższy termin na zeznanie CIT

Spółki kapitałowe dostały więcej czasu na roczne rozliczenie podatku. Minister finansów podpisał rozporządzenie przedłużające termin do 30 czerwca.

O jakiej ewidencji muszą pamiętać spółki jawne – podatnicy CIT

Od 2021 r. niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że muszą one prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zaliczki na PIT liczone dwa razy

Płatnicy obliczą zaliczki osób otrzymujących wynagrodzenie do 12 800 zł według dwóch reguł: przepisów obowiązujących w 2021 r. i Polskiego Ładu. Zastosują korzystniejsze rozwiązanie.

Obowiązki płatnika w związku z reklamacją klienta banku

Jeżeli bank, z powodów biznesowych, przyznaje klientowi odszkodowanie, mimo tego, że reklamacja jest niezasadna, to musi sporządzić informację PIT-11 o przychodach z tzw. innych źródeł.

Skutki podatkowe przekazania stypendium dzieciom pracownaików

Pracodawca zapewniający swoim pracownikom dodatkowe, inne niż wynagrodzenie zasadnicze świadczenia, stoją często przed dylematem, czy w zawiązku z przekazywaniem tego typu świadczeń, powinien wypełnić jakieś obowiązki związane z występowaniem w roli płatnika podatku dochodowego.

Rewolucja w rozliczeniach, firmy będą miały dużo pracy

Nowa skala PIT, zmiany w składce zdrowotnej, ulga dla klasy średniej – to nas czeka w 2022 r.

"Polski Ład" PiS: Strata z działalności nie uchroni przed składką

Przedsiębiorca nie uniknie opłaty na zdrowie. Nawet gdy nie ma dochodu, od którego powinno się ją liczyć.

Pracownik zdalny wyręczy swojego zagranicznego pracodawcę

Polski rezydent podatkowy, który z Polski świadczy pracę dla zagranicznej firmy, sam musi naliczać i wpłacać zaliczki PIT oraz złożyć zeznanie roczne. Może także przejąć rolę płatnika składek.