Tag:

Płatnik

Powiązane

PIT

Mniej pieniędzy dla przedsiębiorców za terminowe płacenie pracowniczych podatków

Pracodawcy, który w terminie odprowadza pracownicze podatki, przysługuje wynagrodzenie. Jego stawka właśnie spadła o połowę.

Błąd w systemie Płatnik. Trzeba uważać na zawyżone wartości składek za lipiec

Program Płatnik wskazuje na błąd w deklaracji osobom korzystającym z Małego ZUS Plus, gdy wpisywana wartość podstawy składek jest mniejsza niż 1080 złotych.

Czy organizator platformy cashback pełni funkcję płatnika PIT

W ostatnim czasie na popularności zyskują różnego rodzaju platformy zakupowe, w ramach których użytkownikom, za dokonane zakupy, przyznawane są punkty. Uzbieranie odpowiedniej ilości punktów uprawnia użytkownika do otrzymania określonej kwoty pieniędzy. Organizator tego typu akcji marketingowej powinien wiedzieć, że wypłata cashbacku – po przekroczeniu pewnego progu kwotowego – spowoduje, że będą ciążyły na nim obowiązki związane z pełnieniem funkcji płatnika PIT.

Jak rozliczyć pracę zdalną ukraińskiego pracownika

Zgłoszenie się zagranicznego pracodawcy jako płatnika składek w ZUS nie zobowiązuje go do wypełniania obowiązków płatnika podatku.

Spółka dominująca to nie zawsze płatnik składek

Jeżeli wyłącznym kontrahentem spółki zależnej nie jest spółka matka, a ponadto nie została ona powołana w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, to ZUS nie ma podstaw, by przypisać składki spółce matce.

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Dłuższy termin na zeznanie CIT

Spółki kapitałowe dostały więcej czasu na roczne rozliczenie podatku. Minister finansów podpisał rozporządzenie przedłużające termin do 30 czerwca.

O jakiej ewidencji muszą pamiętać spółki jawne – podatnicy CIT

Od 2021 r. niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że muszą one prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zaliczki na PIT liczone dwa razy

Płatnicy obliczą zaliczki osób otrzymujących wynagrodzenie do 12 800 zł według dwóch reguł: przepisów obowiązujących w 2021 r. i Polskiego Ładu. Zastosują korzystniejsze rozwiązanie.

Obowiązki płatnika w związku z reklamacją klienta banku

Jeżeli bank, z powodów biznesowych, przyznaje klientowi odszkodowanie, mimo tego, że reklamacja jest niezasadna, to musi sporządzić informację PIT-11 o przychodach z tzw. innych źródeł.