Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął kwestię rozliczenia wygranych w konkursach. Sprawa dotyczyła agencji świadczącej usługi reklamowe i marketingowe, która na zlecenie innych podmiotów organizuje akcje promocyjne. Agencja chce zorganizować konkurs na zlecenie klienta. Jednym z warunków uczestnictwa będzie posiadanie statusu przedsiębiorcy. Dziesięć firm, które w ciągu trzech miesięcy kupi najwięcej produktów, otrzyma 5 tys. zł nagrody.

Agencja wystąpiła o interpretację. Pytała, czy od zwycięzców powinna pobrać jako płatnik 10 proc. zryczałtowanego PIT.

Dyrektor izby skarbowej uznał, że akcja organizowana przez agencję nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu. Nagroda będzie stanowić tylko dodatkową gratyfikację za dobre wyniki sprzedaży. Dlatego też nie można mówić o wygranej w konkursie, lecz o osiągnięciu najlepszych rezultatów w programie promocyjnym. W konsekwencji przedsiębiorca musi sam rozliczyć wygraną jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, a na organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika i nie musi pobierać podatku.

WSA w Warszawie uchylił jednak zaskarżoną interpretację. Wskazał, iż każdy konkurs zawiera element motywacyjny. Dopiero w finale okazuje się, czy przedsiębiorca osiągnął taki poziom sprzedaży, który w porównaniu z wynikami innych firm zapewni mu nagrodę. Rywalizacja polega na tym, że uczestnik nie ma żadnego wpływu na działania innych uczestników ani żadnej wiedzy na ten temat.

Sąd uznał, że nie ma powodu, by odstąpić od już wykształconej linii orzecznictwa sądów administracyjnych, w myśl której nagrody uzyskiwane w konkursach przez przedsiębiorców mogą podlegać zryczałtowanemu PIT. W konsekwencji agencja ma obowiązki płatnika.

– Należy się zgodzić z wyrokiem. Rozstrzygnięcie przyjęte przez WSA jest korzystne dla uczestników konkursu, którzy płacą niską stawkę 10 proc. PIT, a obowiązek poboru i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku. Co istotne, nie ma znaczenia, że konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Warto, by również organy podatkowe uznały ukształtowaną przez sądy linię orzeczniczą – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

sygnatura akt: III SA/Wa 523/15