Przepisy ustawy o VAT wyraźnie warunkują możliwość zastosowania podatku w wysokości 0 proc. posiadaniem dokumentacji. Ma z niej jednoznacznie wynikać, że transakcja została wykonana przy zachowaniu warunków uprawniających do tej stawki.

– Jeśli przepisy nie stawiają szczegółowych wymogów, oświadczenie kontrahenta jest wystarczającą dokumentacją – przesądził we wtorek 13 grudnia, wbrew stanowisku izby skarbowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie spółki prowadzącej hotele.

Chodziło o stawkę podatku, jaką hotel powinien doliczać do sprzedaży usług na rzecz linii lotniczych.

Ustawa o VAT pozwala na zastosowanie stawki 0 proc. do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych usług o podobnym charakterze świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Chodziło m.in. o obsługę pasażerów lotów opóźnionych ze względu na warunki atmosferyczne lub przyczyny techniczne. W sprawie bezsporne było to, że wykonywanie tych usług mieści się w obszarze stosowania stawki VAT w wysokości 0 proc.

Sporne było natomiast, czy spełniony będzie warunek prowadzenia przez sprzedawcę dokumentacji, z której bezsprzecznie wynika prawo do tej stawki. W praktyce sprowadzało się to do odpowiedzi na pytanie, jak wykazać, że przewoźnik wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Izba skarbowa wbrew stanowisku spółki uznała, że samo oświadczenie kontrahenta to za mało.

Spółka zaskarżyła tę interpretację, argumentując, że w praktyce izba wyklucza możliwość skorzystania z ustawowej stawki VAT. Tłumaczyła też, że nie ma wglądu do danych finansowych ani informacji o lotach, ich obłożeniu itp. Może bazować jedynie na oświadczeniu.

WSA zdecydowanie i w całości podzielił stanowisko podatnika i uchylił interpretację podatkową izby skarbowej.

sygnatura akt: III SA/Wa 1032/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.maj@rp.pl