Będzie łatwiejszy dostęp do danych z KRS, a firmy zaoszczędzą

Instytucje realizujące zadania publiczne uzyskają zdalny dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu firmy nie będą musiały dodatkowo płacić za ich publikowanie.

Publikacja: 06.05.2024 04:30

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Foto: tg/bpt PAP/Tomasz Gzell

Projekt zmian w ustawie o KRS i niektórych innych ustaw, który pojawił się w wykazie prac Rady Ministrów, przewiduje przede wszystkim, że podmioty publiczne (i te wykonujące zadania publiczne) zyskają dostęp do danych z tego rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, przede wszystkim interfejsów API (za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości). Dziś mają go tylko na zasadach takich, jak każdy inny podmiot, tzn. przez wyszukiwarkę internetową lub uzyskanie wyciągów i odpisów z Centralnej Informacji KRS.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to kolejny elementem informatyzacji usług publicznych i usprawniania wymiany informacji między podmiotami publicznymi. Nowelizacja ma także zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu o obowiązek publikacji danych z KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dziś firmy muszą o to wnioskować, zgłaszając wniosek o wpis – co związane jest z opłatą administracyjną w wysokości 100 zł. Publikacja ta nie jest dłużej potrzebna w związku z powszechną dostępnością danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje, które będzie można uzyskać za pośrednictwem usług sieciowych, to w szczególności: numer KRS danej firmy, jej forma prawna i nazwa, adres siedziby, data utworzenia, likwidacji, zawieszenia działalności czy też zakres tej działalności. Dostęp do tych informacji istotnie ułatwi wykonywanie zadań publicznych. Dostęp ma być udzielany w drodze decyzji ministra sprawiedliwości, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań danego podmiotu przewidzianych we właściwych przepisach. Chodzi tu przede wszystkim o podmioty, które są uprawnione do badania sytuacji majątkowej oraz działalności uczestników obrotu prawno-gospodarczego.

We wniosku podmiot taki musi wskazać, które z jego ustawowych zadań wymaga dostępu do informacji z KRS poprzez usługi sieciowe. Kryterium udzielenia zgody ma zaś być posiadanie przez taki podmiot odpowiednich urządzeń i systemów teleinformatycznych pozwalających na identyfikację osoby, która uzyskała te informacje z rejestru, a także wskazanie daty i zakresu dostępu do nich.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

Projekt zmian w ustawie o KRS i niektórych innych ustaw, który pojawił się w wykazie prac Rady Ministrów, przewiduje przede wszystkim, że podmioty publiczne (i te wykonujące zadania publiczne) zyskają dostęp do danych z tego rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, przede wszystkim interfejsów API (za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości). Dziś mają go tylko na zasadach takich, jak każdy inny podmiot, tzn. przez wyszukiwarkę internetową lub uzyskanie wyciągów i odpisów z Centralnej Informacji KRS.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt