Szykuje się nowy obowiązek dla firm. Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ordynacji podatkowej wynika, że mają one przesyłać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont.

– Chcemy szybko wyłapywać podejrzane transakcje – tak ministerstwo uzasadnia swój pomysł.

– Codzienny wyciąg z konta firmy to potężna wiedza – komentuje Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. – Fiskus pozna wszystkich jej kontrahentów, sytuację finansową, szczegóły rozliczeń, tajemnice handlowe.

Po co skarbówce ta wiedza? Do walki z oszustami, zwłaszcza wyłudzającymi VAT.

– Dostęp do rachunków bankowych w połączeniu z informacjami z ewidencji VAT przesyłanymi w Jednolitym Pliku Kontrolnym powinien uszczelnić system – uważa Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. Tłumaczy, że w tzw. karuzelach VAT, czyli łańcuchach transakcji mających na celu wyłudzenie zwrotu tego podatku, często jednego dnia jest dokonywanych kilka przelewów i wystawianych kilka faktur na ten sam towar.

– Mam nadzieję, że dzięki wglądowi w konta takie operacje będą przez fiskusa natychmiast identyfikowane i będzie od razu na nie reagował – dodaje Mariusz Korzeb.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że nowy obowiązek czeka 80 tys. przedsiębiorców. Wyłączeni z niego będą mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, które zatrudniają do dziesięciu osób i mają obroty do 2 mln euro.

– Teraz fiskus też ma wgląd do firmowych kont, ale musi najpierw wszcząć odpowiednią procedurę, np. kontrolę. I wystąpić do banku z żądaniem udostępnienia danych – przypomina doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – Ministerstwo chce, żeby było odwrotnie: najpierw dostanie wszystkie dane, a potem wytypuje firmy do sprawdzenia.

Informacje o tym, co się dzieje na koncie, będzie przekazywał bank, na podstawie upoważnienia od firmy (chyba że ma ona rachunek za granicą, wtedy musi to robić sama). Przepisy mają obowiązywać od 1 września 2017 r.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– To nierealny termin – uważa Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Tłumaczy, że przygotowanie bankowych systemów informatycznych do codziennego raportowania skarbówce jest czasochłonnym i kosztownym zadaniem.

Wgląd do firmowych rachunków to kolejny element walki z podatkowymi oszustwami. Obowiązują już zaostrzone przepisy o VAT, pakiet paliwowy i Jednolity Plik Kontrolny. Rząd planuje wprowadzenie podzielonej płatności, czyli obowiązku przekazywania VAT na konto kontrolowane przez fiskusa. Chce też blokować rachunki bankowe, co do których ma podejrzenia, że służą do wyłudzania podatku. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zdecydowane działania w walce z podatkową przestępczością są potrzebne, bo według szacunków na samych wyłudzeniach VAT budżet traci ponad 40 mld zł rocznie.