Administrację podatkową czekają duże zmiany. Od 2017 r. ma działać w ramach nowej struktury – Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) skupiającej w jednej, znacznie mniej rozproszonej organizacji funkcje sprawowane dziś przez urzędy: skarbowe, celne i kontroli skarbowej oraz organy wyższego rzędu.

Tak przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o KAS, do którego dotarła „Rzeczpospolita".

Odwołania nie znikają

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej ma się opierać na urzędach skarbowych. Ich naczelnicy przejmą dodatkowo obowiązki poboru opłat celnych.

Pod tym samym dyrektorem izby administracji skarbowej będą działać też, obok urzędów skarbowych, urzędy celno-skarbowe odpowiedzialne głównie za kontrole i procedury celne. Będzie on rozpatrywał odwołania od decyzji wydanych przez organy pierwszej instancji. Jeszcze wyżej w hierarchii, jako organy centralne, działać będą dyrektor KAS, szef Krajowej Informacji Skarbowej i minister finansów.

Z projektu wynika, że resort finansów odchodzi od pomysłu wprowadzenia postępowania jednoinstancyjnego, jaki był rozważany podczas wcześniejszych prac nad usprawnieniem działania administracji.

– Możliwość odwołania, czyli żądania ponownego zbadania całości sprawy i dowodów przez organ odwoławczy i ponownego wydania rozstrzygnięcia, to nie tylko czasochłonna formalność przed zaskarżeniem decyzji do sądu administracyjnego – mówi Kamil Pierścionek z zespołu postępowań podatkowych KPMG. Wyjaśnia, że organy wyższego rzędu nierzadko uchylają decyzje wydane w pierwszej instancji. Poza tym odwołanie nie wiąże się z kosztami jego wniesienia, jak w sprawach sądowych. Na tym etapie można też powoływać nowe dowody co może przyczynić się do lepszego wyjaśnienia stanu faktycznego i w konsekwencji do zmiany niekorzystnej decyzji.

Kamil Pierścionek pozytywnie ocenia zmiany również w zakresie wydawania interpretacji podatkowych. Zadanie to należeć będzie do wyłącznej kompetencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej co powinno przyczynić się do ich ujednolicenia. Do ustawowych zadań dyrektora należeć będzie także zapewnienie powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. – Szkoda, że projekt nie przewiduje powołania asystenta podatnika ani bazy wiedzy administracji podatkowej – mówi Pierścionek. Zaznacza, że uruchomienie tych udogodnień było przez resort wcześniej planowane.

Więcej kompetencji

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Minister finansów zyska nowe narzędzia w zakresie ustalania właściwości urzędów, dotychczas zarezerwowane dla ustawodawcy. Rozporządzeniem będzie mógł przypisać do określonego urzędu skarbowego niektóre kategorie podatników, m.in. ze względu na określony rodzaj działalności lub wysokość przychodów. Projektowane przepisy pozostawiają ministrowi dużo swobody co do ustalenia kryteriów tej właściwości. Będzie mógł je więc wykorzystać m.in. do skoncentrowania w jednym urzędzie rozliczeń dużych firm i tych, które działają np. w specyficznych branżach. To też ma się przyczynić do bardziej jednolitego stosowania przepisów i lepszej ściągalności podatków.

Projekt, jako inicjatywa poselska, trafił już do Sejmu. Ma to umożliwić szybkie uchwalenie ustawy, opracowanie przez resort finansów przepisów wykonawczych i przygotowanie skarbówki na prawdziwą rewolucję.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.maj@rp.pl

Nowa organizacja i nowe zadania

Projektowana struktura Krajowej Administracji Skarbowej:

- minister finansów

- szef KAS;

- dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

- dyrektor izby administracji skarbowej;

- naczelnik urzędu skarbowego/naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Struktura KAS na najniższym szczeblu ma się opierać na urzędach skarbowych. Zniknie wyodrębniona administracja celna z urzędami celnymi – ich funkcje przejmą urzędy skarbowe i izby celne. Urzędy celno-skarbowe funkcjonujące równolegle z nowymi urzędami skarbowymi zajmą się zwalczaniem oszustw i przestępstw podatkowych.