Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu

Przyjęcie, że członek zarządu zwolniony jest z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy spółka zalega z płatnościami wyłącznie w odniesieniu do jednego wierzyciela, stawiałoby w uprzywilejowanej pozycji tych członków zarządu, których spółki miałyby tylko jednego wierzyciela – Skarb Państwa, w stosunku do tych, których spółki miałyby co najmniej dwóch wierzycieli – uznał NSA.

Publikacja: 27.10.2023 02:00

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu

Foto: Adobe Stock

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji doszłoby do oczywistego nierównego traktowania członków zarządu (osób trzecich) w zależności od tego, ilu wierzycieli miały zarządzane przez nich spółki oraz do osłabienia funkcji gwarancyjnej odpowiedzialności osób trzecich. Naruszałoby to ich równość wobec prawa (wyrok NSA z 9 grudnia 2022 r., sygn. III FSK 1097/21, LEX nr 3444707).

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 30 grudnia 2016 roku wydał decyzję w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu M.Z. wraz ze spółką D. sp. z o.o. za zaległości podatkowe spółki w podatku VAT za grudzień 2010. Po zaskarżeniu przez M.Z. ww. decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wyrokiem z 9 października 2018 roku WSA oddalił skargę.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?