Kto oceni projekty przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych?

Warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych jest przejście procesu selekcji zakończonego pozytywną oceną wniosku beneficjenta. Wybór projektów do dofinansowania powinien nastąpić w sposób profesjonalny, bezstronny i rzetelny, co ma zagwarantować specjalna komisja, powoływana przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi.

Publikacja: 27.10.2023 02:00

Kto oceni projekty przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych?

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z zasadami ustanowionymi w Rozporządzeniu ogólnym dla funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-20271 instytucje zarządzające powinny przeprowadzić ocenę projektów według niedyskryminacyjnych i przejrzystych procedur, zapewniających, aby wkład finansowy Unii był przyznawany w pierwszej kolejności tym operacjom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu. Każdy projekt zgłoszony do dofinansowania musi przejść proces wszechstronnej i szczegółowej weryfikacji, w tym w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym, obowiązującymi politykami i strategiami Unii, możliwości realizacji celów programu, jak też zapewnienia zasady pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, efektywności oraz zdolności do sfinansowania i utrzymania trwałości operacji. Gwarancją utrzymania wysokich standardów oceny, przy jednoczesnym zachowaniu równości szans w dostępie do środków UE jest specjalizacja i podział zadań wynikający z ustawy wdrożeniowej na lata 2021-20272.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?