Kto oceni projekty przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych?

Warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych jest przejście procesu selekcji zakończonego pozytywną oceną wniosku beneficjenta. Wybór projektów do dofinansowania powinien nastąpić w sposób profesjonalny, bezstronny i rzetelny, co ma zagwarantować specjalna komisja, powoływana przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi.

Publikacja: 27.10.2023 02:00

Kto oceni projekty przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych?

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z zasadami ustanowionymi w Rozporządzeniu ogólnym dla funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-20271 instytucje zarządzające powinny przeprowadzić ocenę projektów według niedyskryminacyjnych i przejrzystych procedur, zapewniających, aby wkład finansowy Unii był przyznawany w pierwszej kolejności tym operacjom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu. Każdy projekt zgłoszony do dofinansowania musi przejść proces wszechstronnej i szczegółowej weryfikacji, w tym w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym, obowiązującymi politykami i strategiami Unii, możliwości realizacji celów programu, jak też zapewnienia zasady pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, efektywności oraz zdolności do sfinansowania i utrzymania trwałości operacji. Gwarancją utrzymania wysokich standardów oceny, przy jednoczesnym zachowaniu równości szans w dostępie do środków UE jest specjalizacja i podział zadań wynikający z ustawy wdrożeniowej na lata 2021-20272.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?