Marek Ososko

Zmiany w pomocy de minimis. Kiedy będą korzyści z wyższych limitów?

W 2024 r. roku weszły w życie przepisy unijne zwiększające dopuszczalne progi pomocy de minimis. Do końca czerwca br. trwa jednak okres przejściowy. Na co zwrócić uwagę, aby uzyskać lepsze warunki wsparcia?

Wnioski o środki unijne – uwaga na różnice w procedurach konkursowych

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania na realizację projektu, jeżeli złoży wniosek po terminie lub w niewłaściwym trybie. Każdy konkurs rządzi się własnymi prawami. Zasady znane z prawa administracyjnego mają tu zastosowanie w niewielkim zakresie.

Ocena wniosków o przyznanie środków unijnych musi być rzetelna

Fundusze unijne stanowią środki publiczne, muszą więc być przydzielane według sprawiedliwych, jasnych i równych reguł. Zainteresowany wsparciem powinien wiedzieć z jakich względów odmówiono mu przyznania dofinansowania. Podstawową gwarancją tego prawa jest ustawowy wymóg prowadzenia naboru projektów w sposób rzetelny.

Kto oceni projekty przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych?

Warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych jest przejście procesu selekcji zakończonego pozytywną oceną wniosku beneficjenta. Wybór projektów do dofinansowania powinien nastąpić w sposób profesjonalny, bezstronny i rzetelny, co ma zagwarantować specjalna komisja, powoływana przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi.

Upadłość przedsiębiorstwa w okresie trwałości projektu

Warunkiem wsparcia z funduszy unijnych jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie trwałości projektu. Czy firmy, którym grozi utrata płynności finansowej lub ogłoszenie upadłości, będą musiały zwrócić dofinansowanie? Przepisy unijne przewidują wyjątek, który umożliwia uniknięcie tej sankcji.

Połączenie spółek, a ryzyko naruszenia trwałości projektu

Na skutek połączenia spółek może dojść do naruszenia, które skutkuje zwrotem środków unijnych. Najczęstszą jego przyczyną jest utrata przez spółkę beneficjenta statusu przedsiębiorstwa zaliczanego do sektora MŚP.

Uwaga na zmiany organizacyjne i własnościowe w okresie trwałości projektu

Zachowanie trwałości projektu dotyczy wielu inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania przedsiębiorcy decydują się często na restrukturyzację działalności lub optymalizację podatkową. Czego należy unikać oraz jak się przygotować, aby nie narazić się na zwrot dofinansowania?

Harmonogramy naborów wniosków o środki unijne na lata 2021–2027

Instytucje zarządzające programami operacyjnymi publikują harmonogramy naborów wniosków zawierające informacje o przewidywanych dofinansowaniach w nowej perspektywie unijnej. Warto je śledzić oraz ich aktualizacje, by właściwie przygotować się do udziału w konkursie.

Zbliża się czas rozliczeń funduszy unijnych. Jak się przygotować?

Wkraczamy w ostatni rok budżetowy, w którym będzie można wydatkować środki z perspektywy finansowej 2014-2020. Jakie obowiązki należy wypełnić, aby prawidłowo zakończyć projekt? Czy istnieją wyjątki od obowiązku zakończenia projektu przed datą zamknięcia programów operacyjnych?

Zakaz podwójnego finansowania wydatków w projektach unijnych

Wsparcie projektów ze środków publicznych podlega bezwzględnemu zakazowi podwójnego finansowania. Istota zakazu wyraża się w tym, że w żadnych okolicznościach nie wolno finansować tych samych kosztów dwukrotnie z żadnego budżetu. Każdy beneficjent powinien zwracać szczególną uwagę na ryzyko wystąpienia podwójnego finansowania. Skutki naruszeń są bardzo często nieodwracalne i wiążą się z dolegliwymi konsekwencjami.