Przeprowadzenie dużych zmian wymaga czasu. Warto o tym pamiętać w 2023 roku, który przyniesie jedną z największych zmian w procesie działania firm – przygotowanie do stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, który zgodnie z założeniami projektu Ministerstwa Finansów ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Doświadczenia organizacji, które już rozpoczęły prace wdrożeniowe, wskazują, że 12 miesięcy, które dzielą nas od wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF, będzie czasem intensywnego wysiłku. Zabezpieczenia wymaga kilka obszarów działalności firmy (procesowych, podatkowych i technologicznych), w które zaangażowane są różne zespoły. Na treść faktur i model ich obiegu mają wpływ również podmioty zewnętrzne – dostawcy oprogramowania finansowego, systemów obiegu dokumentów oraz kontrahenci przygotowujący się do wdrożenia KSeF.