Taryfikator korekt finansowych

Realizacja projektów unijnych stawia przed beneficjentami wymóg prawidłowego udzielenia zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane. Błędy lub zaniechania przy udzieleniu zamówień mogą przyczynić się do obniżenia dofinansowania. Ustaleniu, o jaką kwotę należy je obniżyć służy taryfikator korekt finansowych.

Publikacja: 26.05.2022 18:08

Taryfikator korekt finansowych

Foto: Adobe Stock

Taryfikator korekt finansowych (dalej także jako „Taryfikator”) funkcjonuje już blisko 15 lat. Początków tej instytucji należy upatrywać w Wytycznych Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczących określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL). Celem wytycznych było ujednolicenie zasad obowiązujących służby Komisji oraz państwa członkowskie przy ocenie typowych lub najczęściej spotykanych naruszeń prawa zamówień publicznych. Komisja zaleciła wszystkim instytucjom stosowanie tych samych kryteriów i wskaźników przy korygowaniu wykrytych nieprawidłowości. Wdrożenie taryfikatora w Polsce miało charakter kaskadowy i wymagało oddzielnego zatwierdzenia przez wszystkie zaangażowane instytucje. Na bazie wytycznych Komisji Europejskiej, minister ds. rozwoju regionalnego opracował i opublikował dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE”, obowiązujący dla projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2000–2006 oraz 2007–2013. W oparciu o informację przekazywaną przez ministra, każda z instytucji zarządzających przyjmowała oddzielnie ww. dokument do systemu realizacji swojego programu operacyjnego. Możliwość zastosowania Taryfikatora korekt wobec beneficjentów wynikała już z zapisów poszczególnych umów o dofinansowanie projektu. Taryfikator korekt był kilkukrotnie aktualizowany, a ostatnia zmiana tego dokumentu przez ministerstwo w perspektywie 2007-2013 nastąpiła w maju 2014 r., w  oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej z 19 grudnia 2013 r. w sprawie korekt finansowych nakładanych na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?