Claudio Fenizia z Uniwersytetu Mediolańskiego i inni badacze z tej uczelni na konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie AIDS (International AIDS Society) poinformowali o dwóch przypadkach, gdy zakażona koronawirusem ciężarna urodziła zakażone wirusem dziecko.

Badacze przeanalizowali 31 przypadków kobiet zakażonych koronawirusem, które znajdowały się w późnej ciąży w szczytowej fazie epidemii we Włoszech.

Zarówno kobiety, jak i ich nowo narodzone dzieci zostały dokładnie przebadane. Badaniu poddano łożysko, pępowinę, wody płodowe i mleko młodych matek.

Jak się okazało dwoje dzieci objętych badaniem w momencie narodzin było zakażonych koronawirusem.

- Nasze wyniki mocno sugerują, że doszło do transmisji poziomej w dwóch przypadkach z 31 badanych - powiedział Fenizia.

Fenizia dodał, że koronawirusa znajdowano zarówno w łożyskach zakażonych kobiet, jak i pępowinach, wodach płodowych i w mleku z piersi kobiet.

- To pierwszy dzwonek alarmowy, który powinien zwiększyć świadomość w sprawie tematu, który nie jest dobrze przebadany - dodał Fenizia.