fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zakładamy żłobek: ile łazienek i czy potrzebna osobna kuchnia

Mały żłobek musi zapewnić swoim wychowankom wyżywienie i zachowanie czystości. To rodzi sporo problemów, zwłaszcza podczas kontroli inspektorów sanitarnych. Czasem zastosowanie się do samego rozporządzenia „żłobkowego” nie wystarczy
- Mały żłobek musi zapewnić swoim wychowankom wyżywienie i zachowanie czystości. To rodzi sporo problemów, zwłaszcza podczas kontroli inspektorów sanitarnych. Czasem zastosowanie się do samego rozporządzenia „żłobkowego” nie wystarczy.
Odpowiada Jan Orgelbrand zastępca głównego inspektora sanitarnego :
Jesteśmy nie tylko od kontrolowania, ale przede wszystkim od doradzania.
Czy w lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek, konieczna jest odrębna kuchnia?
Trudno sobie wyobrazić rozdzielanie posiłków przywiezionych przez firmę kateringową lub ich przygotowanie w tym samym pokoju, w którym bawią się lub śpią dzieci. Dlatego uważamy, że takie pomieszczenie powinno być w małym żłobku.
Taką rolę może pełnić kuchnia, która znajduje się w mieszkaniu przeznaczonym na miejsce pobytu dzieci. Chcę też zauważyć, że w małym żłobku poza rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w grę wchodzą także inne przepisy, między innymi dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Czy muszę podzielić kuchnię na część brudną i część czystą?

To wynika z konieczności stosowania wspominanych przepisów o bezpieczeństwie żywności.
Dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części – jedną, w której zmywane są naczynia i sztućce, i drugą, w której np. rozdzielane są posiłki przywożone przez firmę kateringową i przygotowywane mieszanki mleczne.
Wymagania higieniczno-sanitarne dla konkretnego obiektu określi zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych właściwy inspektor sanitarny. Ten,  który nadzoruje bądź będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy.
Jakie wyposażenie musi się znaleźć w kuchence, skoro zamierzam tam przygotowywać napoje dla dzieci, w tym mleko z proszku, a posiłki zamawiać w firnie kateringowej?
Najlepiej zapytać w miejscowym sanepidzie – jesteśmy bowiem nie tylko od kontrolowania, ale przede wszystkim od doradzania.
Czy muszę przez trzy dni przechowywać próbki mleka i napojów, które będę dawać dzieciom do picia?
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.) zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a dotyczy to m.in. żłobka. może, choć nie musi, przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie.
Czyli nie ma takiego obowiązku. Ale zachęcamy do tego, dla dobra przedsiębiorcy.
Czy osobom pracującym w żłobkowej kuchni muszę zapewnić odrębną toaletę?
Nie. Taka konieczność nie wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących żłobków. Natomiast z § 111 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) wynika jedynie, że pracownicy powinni mieć dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Czy w małym żłobku musi być osobna szatnia dla personelu i osobna dla dzieci?
Nie. Personel może zostawiać swoje ubrania w tej samej szatni, która jest przeznaczona dla dzieci, o ile jest ona odpowiednio duża.
Czy obie sale dla piątki dzieci mogą mieć razem 20 mkw.?
Naszym zdaniem nie – tu nie zgadzamy się z interpretacją resortu pracy. Rozporządzenie dla nas jest jednoznaczne.
Mówi, że „powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 mkw.; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia jest odpowiednio zwiększona na każde kolejne dziecko.
Mówi wyraźnie o pomieszczeniu, a nie pomieszczeniach. Uważam, że choćby ze względu na konieczność odpowiedniej wymiany powietrza każda z sal pobytu dzieci – zarówno ta do dziennego pobytu jak i ta do odpoczynku – powinny mieć co najmniej16 m kw.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA