fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na napoje dla pracowników to koszt pracodawcy

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup pracownikom herbaty, kawy, śmietanki, cukru i soków?
Oprócz wody mineralnej kupujemy pracownikom herbatę, kawę, śmietankę, cukier, soki. Czy wydatki te możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik DF.Jeśli chodzi o wodę i inne napoje (w tym wypadku soki), nie ma co do tego wątpliwości. Z art. 232 kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, DzU nr 60, poz. 279).Ponadto na podstawie § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Przy czym rozporządzenie nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to by...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA