Nieruchomości

Spółdzielnia czy wspólnota

Janusz Gdański ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Nieznane
Jestem właścicielem mieszkania i z członkostwa w spółdzielni zrezygnowałem. Podobnie zrobił mój sąsiad. Pozostałe 48 lokali to lokale spółdzielcze własnościowe. Uważam, że zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali po wyodrębnieniu pierwszego lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa. Prezes spółdzielni twierdzi, że nadal muszę podlegać przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kto ma rację?
(nazwisko znane redakcji) Odpowiada Janusz Gdański, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
- W swoich rozważaniach dotyczących zmiany sposobu zarządzania nieruchomością popełnił pan poważny błąd, uznając, że z mocy prawa po wyodrębnieniu pierwszego lokalu powstała wspólnota mieszkaniowa i musi zacząć działać ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Tak w przypadku budynku spółdzielni mieszkaniowej nie jest. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 26 i art. 24. W pierwszym przypadku (art. 26) musi być spełniony wymóg, aby w nieruchomości była wyodrębniona własność wszystkich lokali, a żaden z właścicieli nie był członkiem spółdzielni. Dopiero po ustaniu członkostwa ostatniego z nich należy stosować ustawę o własności lokali. Druga sytuacja (art. 24 ) polega na tym, że większość właścicieli liczona według udziałów podejmie uchwałę, iż w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. W opisanym przez pana przypadku jest trzech właścicieli, przy czym największym jest spółdzielnia posiadająca 48 lokali. Nie jest więc możliwe, aby art. 24 mógł być zastosowany, chyba że spółdzielnia poprze wniosek o zmianę sposobu zarządzania. Nie wydaje się to jednak realne. Na marginesie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 kodeksu cywilnego). Właścicielem lokali, których użytkownicy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest spółdzielnia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL