fbTrack

Nieruchomości

Kiedy bonifikata do zwrotu

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Po kwietniu 2001 roku dokonałem przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe i uzyskałem bonifikatę, przyjmując na siebie zobowiązanie do jej zwrotu w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat. Dziś chcę sprzedać to mieszkanie.
Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Po kwietniu 2001 roku dokonałem przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe i uzyskałem bonifikatę, przyjmując na siebie zobowiązanie do jej zwrotu w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat. Dziś chcę sprzedać to mieszkanie, choć nie upłynęło jeszcze pięć lat. Czy w związku z art. 6 ust 1 znowelizowanej ustawy w moim przypadku należy bonifikatę umorzyć, czy też muszę ją zwrócić? (nazwisko znane redakcji)
Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Otrzymana przez członka spółdzielni bonifikata z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe dokonane po 23 kwietnia 2007 roku nie podlega zwrotowi w przypadku sprzedaży tego prawa przed upływem pięciu lat (chodzi o sytuację, gdy przekształcenie się odbywało na warunkach, które określała ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych).
Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe udzielały swoim członkom bonifikaty większej niż ta 50-procentowa, wynikająca z zapisów ustawy. W takim przypadku zasady udzielenia tej bonifikaty regulowały wewnątrzspółdzielcze przepisy mające swoje umocowanie w zapisach statutu spółdzielni. W tym zakresie musiała pani zawrzeć ze spółdzielnią stosowną umowę, z której to wynikały obowiązki stron. Reasumując: bonifikata powyżej 50 procent jest zwrotna jeśli sprzedaż mieszkania nastąpi przed upływem terminu wynikającego z umowy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL