Dopiero wypłacone pensje będą kosztem

Nie możesz zaliczyć w koszty działalności wynagrodzeń pracowników, jeśli faktycznie ich nie wypłaciłeś ani nie postawiłeś do ich dyspozycji
- W firmie rozliczającej się za pomocą księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenia płatne są ostatniego dnia każdego miesiąca. Z powodu przejściowych trudności płatniczych pensje należne załodze za lipiec i płatne w tym miesiącu wypłacono dopiero 12 sierpnia. Czy należy je zaliczyć w księdze w ciężar kosztów lipca, czy miesiąca, w którym zostały faktycznie uregulowane, czyli sierpnia? Czy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za lipiec powinny być w tym wypadku zapłacone do 20 sierpnia, czy do 20 września? - pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Czytelniczka wpisała te wynagrodzenia w indywidualne karty przychodów, podając miesiąc, w którym wypłata faktycznie nastąpiła, czyli sierpień, a wszystkie składki na ZUS zapłaciła terminowo.Osoba prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów wpisuje wynagrodzenia wypłacone pracownikom według kwoty brutto w kolumnie 13 księgi na podstawie listy płac lub innych dowodów. Pracownik po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL