fbTrack

VAT odliczymy też z e-faktury

Rzeczpospolita
Faktury wysyłane faksem lub e-mailem, a następnie wydrukowane przez odbiorcę, stanowią podstawę do odliczenia VAT
[b]Wynika tak z wyroku NSA z 20 maja 2010 r. (I FSK 1444/09)[/b] (czytaj też [link=http://www.rp.pl/artykul/56139,488251_Firmy_moga_wysylac_faktury_bez_e_podpisu.html]"Firmy mogą wysyłać faktury bez e-podpisu"[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/497123.html]"E-faktura też bez e-podpisu"[/link]).Sąd przyjął, że jest różnica pomiędzy fakturą wystawioną w formie elektronicznej a fakturą jedynie przesłaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Stanowisko NSA nie ma wyraźnego uzasadnienia w przepisach ustawy o VAT, ale wydaje się uprawnione w świetle regulacji prawa wspólnotowego. Orzeczenie to jest przełomowe, zwłaszcza dla osób, które dotychczas w związku z prowadzoną działalnością wystawiały duże ilości faktur, co wiązało się ze znacznymi i niepotrzebnymi kosztami.[srodtytul]O co chodziło w sprawie [/srodtytul]Impulsem do wydania wyroku był wniosek o [b]interpretację skierowany przez spółkę do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP3/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL